Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Sicklecellssjukdom (barn)

Förebyggande av sicklecellskriser – profylax mot infektioner och andra komplikationer

Prophylactic antibiotics for preventing pneumococcal infection in children with sickle cell disease.

Hirst C, Owusu-Ofori S.

Källa‎: Cochrane Database Syst Rev 2012;(9):CD003427.

Indexerad‎: PubMed 22972063

DOI‎: 10.1002/14651858.CD003427.pub2

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22972063

Sickle cell disease.

Meremikwu MM, Okomo U.

Källa‎: Clin Evid (Online) 2011;02:2402.

Indexerad‎: PubMed 21718552

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21718552

Malaria chemoprophylaxis in sickle cell disease.

Oniyangi O, Omari AA.

Källa‎: Cochrane Database Syst Rev 2006;(4):CD003489.

Indexerad‎: PubMed 17054173

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17054173


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.