Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Sicklecellssjukdom (barn)

Handläggning av vaso-ocklusiva kriser och akut bröstsyndrom – antibiotikabehandling och andningsstöd

Beneficial effect of intravenous dexamethasone in children with mild to moderately severe acute chest syndrome complicating sickle cell disease.

Bernini JC, Rogers ZR, Sandler ES, Reisch JS, Quinn CT, Buchanan GR.

Källa‎: Blood 1998;92(9):3082-9.

Indexerad‎: PubMed 9787142

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9787142

A randomized, placebo-controlled trial of arginine therapy for the treatment of children with sickle cell disease hospitalized with vaso-occlusive pain episodes.

Morris CR, Kuypers FA, Lavrisha L, Ansari M, Sweeters N, Stewart M, Gildengorin G, Neumayr L, Vichinsky EP.

Källa‎: Haematologica 2013;98(9):1375-82.

Indexerad‎: PubMed 23645695

DOI‎: 10.3324/haematol.2013.086637

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23645695

The use of incentive spirometry in pediatric patients with sickle cell disease to reduce the incidence of acute chest syndrome.

Ahmad FA, Macias CG, Allen JY.

Källa‎: J Pediatr Hematol Oncol 2011;33(6):415-20.

Indexerad‎: PubMed 21792036

DOI‎: 10.1097/MPH.0b013e31821ed4ce

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21792036

A short course of prednisone in the management of acute chest syndrome of sickle cell disease.

Kumar R, Qureshi S, Mohanty P, Rao SP, Miller ST.

Källa‎: J Pediatr Hematol Oncol 2010;32(3):e91-4.

Indexerad‎: PubMed 20216237

DOI‎: 10.1097/MPH.0b013e3181c29c52

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20216237

Safety of purified poloxamer 188 in sickle cell disease: phase I study of a non-ionic surfactant in the management of acute chest syndrome.

Ballas SK, Files B, Luchtman-Jones L, Benjamin L, Swerdlow P, Hilliard L, Coates T, Abboud M, Wojtowicz-Praga S, Grindel JM.

Källa‎: Hemoglobin 2004;28(2):85-102.

Indexerad‎: PubMed 15182051

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15182051

Preliminary assessment of inhaled nitric oxide for acute vaso-occlusive crisis in pediatric patients with sickle cell disease.

Weiner DL, Hibberd PL, Betit P, Cooper AB, Botelho CA, Brugnara C.

Källa‎: JAMA 2003;289(9):1136-42.

Indexerad‎: PubMed 12622584

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12622584

Predictors of bacteremia in febrile children with sickle cell disease.

West DC, Andrada E, Azari R, Rangaswami AA, Kuppermann N.

Källa‎: J Pediatr Hematol Oncol 2002;24(4):279-83.

Indexerad‎: PubMed 11972096

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11972096


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.