Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Sicklecellssjukdom (barn)

Anemi – handläggning

Preliminary results with administration of recombinant human erythropoietin in sickle cell/beta-thalassemia patients during pregnancy.

Bourantas K, Makrydimas G, Georgiou J, Tsiara S, Lolis D.

Källa‎: Eur J Haematol 1996;56(5):326-8.

Indexerad‎: PubMed 8641410

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8641410

On the use of hydroxyurea/erythropoietin combination therapy for sickle cell disease.

el-Hazmi MA, al-Momen A, Kandaswamy S, Huraib S, Harakati M, al-Mohareb F, Warsy AS.

Källa‎: Acta Haematol 1995;94(3):128-34.

Indexerad‎: PubMed 7502628

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7502628

Combination erythropoietin-hydroxyurea therapy in sickle cell disease: experience from the National Institutes of Health and a literature review.

Little JA, McGowan VR, Kato GJ, Partovi KS, Feld JJ, Maric I, Martyr S, Taylor JG 6th, Machado RF, Heller T, Castro O, Gladwin MT.

Källa‎: Haematologica 2006;91(8):1076-83.

Indexerad‎: PubMed 16885048

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16885048

Use of erythropoietin in a pregnant Jehovah’s Witness with sickle-cell disease.

Tan TL, Ahmad H, Jhavar R, Patel R, Harrison C, Oteng-Ntim E.

Källa‎: J Obstet Gynaecol 2007;27(1):82-3.

Indexerad‎: PubMed 17365469

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17365469


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.