Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Sicklecellssjukdom (vuxna)

Transfusioner – risker och osäkerhetsfaktorer

Prevalence of human immunodeficiency virus transmission among transfused children with sickle cell anemia in Enugu Nigeria.

Ubesie A, Emodi I, Ikefuna A, Ilechukwu G, Ilechukwu G.

Källa‎: Ann Med Health Sci Res 2012;2(2):109-13.

Indexerad‎: PubMed 23439999

DOI‎: 10.4103/2141-9248.105655

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23439999

Primary hemorrhagic stroke in children with sickle cell disease is associated with recent transfusion and use of corticosteroids.

Strouse JJ, Hulbert ML, DeBaun MR, Jordan LC, Casella JF.

Källa‎: Pediatrics 2006;118(5):1916-24.

Indexerad‎: PubMed 17079562

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17079562

Delayed hemolytic transfusion reaction/hyperhemolysis syndrome in children with sickle cell disease.

Talano JA, Hillery CA, Gottschall JL, Baylerian DM, Scott JP.

Källa‎: Pediatrics 2003;111(6 Pt 1):e661-5.

Indexerad‎: PubMed 12777582

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12777582


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.