Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Sicklecellssjukdom (vuxna)

Förebyggande av sicklecellskriser – farmakologisk aktivering av fetalt hemoglobin hos barn och spädbarn

The effect of prolonged administration of hydroxyurea on morbidity and mortality in adult patients with sickle cell syndromes: results of a 17-year, single-center trial (LaSHS).

Voskaridou E, Christoulas D, Bilalis A, Plata E, Varvagiannis K, Stamatopoulos G, Sinopoulou K, Balassopoulou A, Loukopoulos D, Terpos E.

Källa‎: Blood 2010;115(12):2354-63.

Indexerad‎: PubMed 19903897

DOI‎: 10.1182/blood-2009-05-221333

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19903897

Systematic review: hydroxyurea for the treatment of adults with sickle cell disease.

Lanzkron S, Strouse JJ, Wilson R, Beach MC, Haywood C, Park H, Witkop C, Bass EB, Segal JB.

Källa‎: Ann Intern Med 2008;148(12):939-55.

Indexerad‎: PubMed 18458272

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18458272

Hydroxyurea for the treatment of sickle cell anemia.

Platt OS.

Källa‎: N Engl J Med 2008;358(13):1362-9.

Indexerad‎: PubMed 18367739

DOI‎: 10.1056/NEJMct0708272

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18367739

Clinical effectiveness of decitabine in severe sickle cell disease.

Saunthararajah Y, Molokie R, Saraf S, Sidhwani S, Gowhari M, Vara S, Lavelle D, DeSimone J.

Källa‎: Br J Haematol 2008;141(1):126-9.

Indexerad‎: PubMed 18324975

DOI‎: 10.1111/j.1365-2141.2008.07027.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18324975

Cost-effectiveness of hydroxyurea in sickle cell anemia. Investigators of the Multicenter Study of Hydroxyurea in Sickle Cell Anemia.

Moore RD, Charache S, Terrin ML, Barton FB, Ballas SK.

Källa‎: Am J Hematol 2000;64(1):26-31.

Indexerad‎: PubMed 10815784

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10815784


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.