Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Sicklecellssjukdom (vuxna)

Handläggning av vaso-ocklusiva kriser och akut bröstsyndrom – smärtbehandling

What is the best pharmacologic treatment for sickle cell disease pain crises?

Baker M, Hafner JW.

Källa‎: Ann Emerg Med 2012;59(6):515-6.

Indexerad‎: PubMed 22221839

DOI‎: 10.1016/j.annemergmed.2011.11.026

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22221839

Update on pain management in sickle cell disease.

Ballas SK.

Källa‎: Hemoglobin 2011;35(5-6):520-9.

Indexerad‎: PubMed 21910604

DOI‎: 10.3109/03630269.2011.610478

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21910604

Reduction of painful vaso-occlusive crisis of sickle cell anaemia by tinzaparin in a double-blind randomized trial.

Qari MH, Aljaouni SK, Alardawi MS, Fatani H, Alsayes FM, Zografos P, Alsaigh M, Alalfi A, Alamin M, Gadi A, Mousa SA.

Källa‎: Thromb Haemost 2007;98(2):392-6.

Indexerad‎: PubMed 17721622

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17721622

Adult emergency department patients with sickle cell pain crisis: results from a quality improvement learning collaborative model to improve analgesic management.

Tanabe P, Hafner JW, Martinovich Z, Artz N.

Källa‎: Acad Emerg Med 2012;19(4):430-8.

Indexerad‎: PubMed 22506947

DOI‎: 10.1111/j.1553-2712.2012.01330.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22506947


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.