Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Sicklecellssjukdom (vuxna)

Handläggning av vaso-ocklusiva kriser och akut bröstsyndrom – kompletterande syrgas

Low flow nocturnal oxygen therapy does not suppress haemoglobin levels or increase painful crises in sickle cell disease.

Ip H, Kesse-Adu R, Howard J, Hart N.

Källa‎: Br J Haematol 2013;161(3):455-6.

Indexerad‎: PubMed 23419066

DOI‎: 10.1111/bjh.12254

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23419066

Hyperbaric oxygen therapy for vaso-occlusive crises in nine patients with sickle-cell disease.

Stirnemann J, Letellier E, Aras N, Borne M, Brinquin L, Fain O.

Källa‎: Diving Hyperb Med 2012;42(2):82-4.

Indexerad‎: PubMed 22828815

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22828815

Guidelines for the management of the acute painful crisis in sickle cell disease.

Rees DC, Olujohungbe AD, Parker NE, Stephens AD, Telfer P, Wright J; British Committee for Standards in Haematology General Haematology Task Force by the Sickle Cell Working Party.

Källa‎: Br J Haematol 2003;120(5):744-52.

Indexerad‎: PubMed 12614204

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12614204


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.