Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Sicklecellssjukdom (vuxna)

Handläggning av vaso-ocklusiva kriser och akut bröstsyndrom – vätsketillförsel

Fluid replacement therapy for acute episodes of pain in people with sickle cell disease.

Okomo U, Meremikwu MM.

Källa‎: Cochrane Database Syst Rev 2012;(6):CD005406.

Indexerad‎: PubMed 22696351

DOI‎: 10.1002/14651858.CD005406.pub3

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22696351

Management of sickle cell disease.

de Montalembert M.

Källa‎: BMJ 2008;337:a1397.

Indexerad‎: PubMed 18779222

DOI‎: 10.1136/bmj.a1397

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18779222


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.