Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Sicklecellssjukdom (vuxna)

Handläggning av vaso-ocklusiva kriser och akut bröstsyndrom – antibiotikabehandling och andningsstöd

Incentive spirometry to prevent acute pulmonary complications in sickle cell diseases.

Bellet PS, Kalinyak KA, Shukla R, Gelfand MJ, Rucknagel DL.

Källa‎: N Engl J Med 1995;333(11):699-703.

Indexerad‎: PubMed 7637747

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7637747

Continuous inhaled nitric oxide therapy in a case of sickle cell disease with multiorgan involvement.

Chang WL, Corate LM, Sinclair JM, van der Heyde HC.

Källa‎: J Investig Med 2008;56(8):1023-7.

Indexerad‎: PubMed 19050460

DOI‎: 10.231/JIM.0b013e31818cb612

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19050460

Safety of purified poloxamer 188 in sickle cell disease: phase I study of a non-ionic surfactant in the management of acute chest syndrome.

Ballas SK, Files B, Luchtman-Jones L, Benjamin L, Swerdlow P, Hilliard L, Coates T, Abboud M, Wojtowicz-Praga S, Grindel JM.

Källa‎: Hemoglobin 2004;28(2):85-102.

Indexerad‎: PubMed 15182051

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15182051

Causes and outcomes of the acute chest syndrome in sickle cell disease. National Acute Chest Syndrome Study Group.

Vichinsky EP, Neumayr LD, Earles AN, Williams R, Lennette ET, Dean D, Nickerson B, Orringer E, McKie V, Bellevue R, Daeschner C, Manci EA.

Källa‎: N Engl J Med 2000;342(25):1855-65.

Indexerad‎: PubMed 10861320

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10861320


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.