Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Hematologi/Autoimmuna sjukdomar och tillstånd

Begränsad blodprovstagning för att undvika iatrogen anemi

Phlebotomy—a minimalist approach.

Dale JC, Pruett SK.

Källa‎: Mayo Clin Proc 1993;68(3):249-55.

Indexerad‎: PubMed 8474266

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8474266

Reduction of blood loss from laboratory testing in hospitalized adult patients using small-volume (pediatric) tubes.

Sanchez-Giron F, Alvarez-Mora F.

Källa‎: Arch Pathol Lab Med 2008;132(12):1916-9.

Indexerad‎: PubMed 19061290

DOI‎: 10.1043/1543-2165-132.12.1916

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19061290

Reducing adult phlebotomy blood loss with the use of pediatric-sized blood collection tubes.

Smoller BR, Kruskall MS, Horowitz GL.

Källa‎: Am J Clin Pathol 1989;91(6):701-3.

Indexerad‎: PubMed 2729182

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2729182

The use of a blood conservation device to reduce red blood cell transfusion requirements: a before and after study.

Mukhopadhyay A, Yip HS, Prabhuswamy D, Chan YH, Phua J, Lim TK, Leong P.

Källa‎: Crit Care 2010;14(1):R7.

Indexerad‎: PubMed 20105285

DOI‎: 10.1186/cc8859

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20105285


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.