Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Hematologi/Autoimmuna sjukdomar och tillstånd

Andra cytopenier

Successful treatment of autoimmune neutropenia with recombinant human granulocyte-colony stimulating factor (R-metHuG-CSF).

Krishnan K, Ross CW, Bockenstedt PL, Adams PT.

Källa‎: Clin Lab Haematol 1997;19(2):105-9.

Indexerad‎: PubMed 9218149

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9218149

The use of rhG-CSF in chronic autoimmune neutropenia: reversal of autoimmune phenomena, a case history.

Kuijpers TW, de Haas M, de Groot CJ, von dem Borne AE, Weening RS.

Källa‎: Br J Haematol 1996;94(3):464-9.

Indexerad‎: PubMed 8790143

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8790143

Thrombopoietin-receptor agonists in haematological disorders: the Danish experience.

Gudbrandsdottir S, Frederiksen H, Hasselbalch H.

Källa‎: Platelets 2012;23(6):423-9.

Indexerad‎: PubMed 22185370

DOI‎: 10.3109/09537104.2011.634931

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22185370

Thrombotic thrombocytopenic purpura treated with vincristine in a Jehovah's Witness.

Walia SS, Walia MS, Walia HS.

Källa‎: Asian J Transfus Sci 2011;5(2):180-1.

Indexerad‎: PubMed 21897605

DOI‎: 10.4103/0973-6247.83255

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21897605

Danazol in the treatment of systemic lupus erythematosus: a qualitative systematic review.

Letchumanan P, Thumboo J.

Källa‎: Semin Arthritis Rheum 2011;40(4):298-306.

Indexerad‎: PubMed 20541792

DOI‎: 10.1016/j.semarthrit.2010.03.005

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20541792

Successful treatment of refractory immune thrombocytopenia with anti-CD20 antibody in a patient with systemic lupus erythematosus.

Lee JW, Kim HA, Sung JM, Suh CH.

Källa‎: Lupus 2010;19(2):227-8.

Indexerad‎: PubMed 19884220

DOI‎: 10.1177/0961203309345723

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19884220

B-cell depletion for autoimmune thrombocytopenia and autoimmune hemolytic anemia in pediatric systemic lupus erythematosus.

Kumar S, Benseler SM, Kirby-Allen M, Silverman ED.

Källa‎: Pediatrics 2009;123(1):e159-63.

Indexerad‎: PubMed 19074962

DOI‎: 10.1542/peds.2008-2361

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19074962


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.