Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Hematologi/Autoimmuna sjukdomar och tillstånd

Olika tekniker kombineras/Interdisciplinärt samarbete/Ett individbaserat förhållningssätt

Bovine hemoglobin: a nontraditional approach to the management of acute anemia in a Jehovah's Witness patient with autoimmune hemolytic anemia.

Jordan SD, Alexander E.

Källa‎: J Pharm Pract 2013;26(3):257-60.

Indexerad‎: PubMed 22869910

DOI‎: 10.1177/0897190012451928

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22869910

Thrombotic thrombocytopenic purpura treated with vincristine in a Jehovah's Witness.

Walia SS, Walia MS, Walia HS.

Källa‎: Asian J Transfus Sci 2011;5(2):180-1.

Indexerad‎: PubMed 21897605

DOI‎: 10.4103/0973-6247.83255

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21897605

Hydroxyethylstarch as a replacement fluid in therapeutic plasma exchange for lupus nephritis in a Jehovah's Witness.

Cid J, Díaz E, Ortín X, Elies E.

Källa‎: Transfus Apheresis Sci 2003;28(1):101-2.

Indexerad‎: PubMed 12620275

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12620275

The use of recombinant factor VIIa in a Jehovah's Witness with auto-immune thrombocytopenia and post-splenectomy haemorrhage.

Waddington DP, McAuley FT, Hanley JP, Summerfield GP.

Källa‎: Br J Haematol 2002;119(1):286-8.

Indexerad‎: PubMed 12358947

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12358947


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.