Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Hematologi/Autoimmuna sjukdomar och tillstånd

Hemostas – handläggning och optimering

Life-threatening retro-pharyngeal bleed in a case of systemic lupus erythematosus--an uncommon but important evil of a common disease.

Palla A, Rogers J, Singh S.

Källa‎: BMJ Case Rep 2011 Oct 11;2011.

Indexerad‎: PubMed 22675012

DOI‎: 10.1136/bcr.08.2011.4627

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22675012

Experiences with recombinant FVIIa in the emergency treatment of patients with autoimmune thrombocytopenia: a review of the literature.

Salama A, Rieke M, Kiesewetter H, von Depka M.

Källa‎: Ann Hematol 2009;88(1):11-5.

Indexerad‎: PubMed 18787824

DOI‎: 10.1007/s00277-008-0608-3

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18787824

The use of recombinant factor VIIa in a Jehovah's Witness with auto-immune thrombocytopenia and post-splenectomy haemorrhage.

Waddington DP, McAuley FT, Hanley JP, Summerfield GP.

Källa‎: Br J Haematol 2002;119(1):286-8.

Indexerad‎: PubMed 12358947

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12358947

Acquired type 3-like von Willebrand syndrome preceded full-blown systemic lupus erythematosus.

Niiya M, Niiya K, Takazawa Y, Hayashi Y, Tanio Y, Kushiro M, Tanimizu M, Hasegawa H, Tanimoto M.

Källa‎: Blood Coagul Fibrinolysis 2002;13(4):361-5.

Indexerad‎: PubMed 12032403

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12032403

Effective hemostasis with rFVIIa treatment in two patients with severe thrombocytopenia and life-threatening hemorrhage.

Gerotziafas GT, Zervas C, Gavrielidis G, et al.

Källa‎: Am J Hematol 2002;69(3):219-22.

Indexerad‎: PubMed 11891811

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11891811


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.