Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Hematologi/Autoimmuna sjukdomar och tillstånd

Idiopatisk (immun) trombocytopen purpura

Efficacy of high-dose methylprednisolone as a first-line therapy in adult patients with idiopathic thrombocytopenic purpura.

Alpdogan O, Budak-Alpdogan T, Ratip S, Firatli-Tuglular T, Tanriverdi S, Karti S, Bayik M, Akoglu T.

Källa‎: Br J Haematol 1998;103(4):1061-3.

Indexerad‎: PubMed 9886319

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9886319

Intravenous anti-D treatment of immune thrombocytopenic purpura: experience in 272 patients.

Scaradavou A, Woo B, Woloski BM, Cunningham-Rundles S, Ettinger LJ, Aledort LM, Bussel JB.

Källa‎: Blood 1997;89(8):2689-700.

Indexerad‎: PubMed 9108386

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9108386

A prospective, randomized trial of high-dose intravenous immune globulin G therapy, oral prednisone therapy, and no therapy in childhood acute immune thrombocytopenic purpura.

Blanchette VS, Luke B, Andrew M, Sommerville-Nielsen S, Barnard D, de Veber B, Gent M.

Källa‎: J Pediatr 1993;123(6):989-95.

Indexerad‎: PubMed 8229536

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8229536

How I treat immune thrombocytopenia: the choice between splenectomy or a medical therapy as a second-line treatment.

Ghanima W, Godeau B, Cines DB, Bussel JB.

Källa‎: Blood 2012;120(5):960-9.

Indexerad‎: PubMed 22740443

DOI‎: 10.1182/blood-2011-12-309153

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22740443

The American Society of Hematology 2011 evidence-based practice guideline for immune thrombocytopenia.

Neunert C, Lim W, Crowther M, Cohen A, Solberg L Jr, Crowther MA; American Society of Hematology.

Källa‎: Blood 2011;117(16):4190-207.

Indexerad‎: PubMed 21325604

DOI‎: 10.1182/blood-2010-08-302984

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21325604

Romiplostim or standard of care in patients with immune thrombocytopenia.

Kuter DJ, Rummel M, Boccia R, Macik BG, Pabinger I, Selleslag D, Rodeghiero F, Chong BH, Wang X, Berger DP.

Källa‎: N Engl J Med 2010;363(20):1889-99.

Indexerad‎: PubMed 21067381

DOI‎: 10.1056/NEJMoa1002625

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21067381

International consensus report on the investigation and management of primary immune thrombocytopenia.

Provan D, Stasi R, Newland AC, Blanchette VS, Bolton-Maggs P, Bussel JB, Chong BH, Cines DB, Gernsheimer TB, Godeau B, Grainger J, Greer I, Hunt BJ, Imbach PA, Lyons G, McMillan R, Rodeghiero F, Sanz MA, Tarantino M, Watson S, Young J, Kuter DJ.

Källa‎: Blood 2010;115(2):168-86.

Indexerad‎: PubMed 19846889

DOI‎: 10.1182/blood-2009-06-225565

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19846889

Systematic review: efficacy and safety of rituximab for adults with idiopathic thrombocytopenic purpura.

Arnold DM, Dentali F, Crowther MA, Meyer RM, Cook RJ, Sigouin C, Fraser GA, Lim W, Kelton JG.

Källa‎: Ann Intern Med 2007;146(1):25-33.

Indexerad‎: PubMed 17200219

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17200219

Therapy with high-dose dexamethasone (HD-DXM) in previously untreated patients affected by idiopathic thrombocytopenic purpura: a GIMEMA experience.

Mazzucconi MG, Fazi P, Bernasconi S, De Rossi G, Leone G, Gugliotta L, Vianelli N, Avvisati G, Rodeghiero F, Amendola A, Baronci C, Carbone C, Quattrin S, Fioritoni G, D'Alfonso G, Mandelli F; Gruppo Italiano Malattie EMatologiche dell'Adulto (GIMEMA) Thrombocytopenia Working Party.

Källa‎: Blood 2007;109(4):1401-7.

Indexerad‎: PubMed 17077333

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17077333

High-dose dexamethasone as a first- and second-line treatment of idiopathic thrombocytopenic purpura in adults.

Borst F, Keuning JJ, van Hulsteijn H, Sinnige H, Vreugdenhil G.

Källa‎: Ann Hematol 2004;83(12):764-8.

Indexerad‎: PubMed 15309522

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15309522

Initial treatment of immune thrombocytopenic purpura with high-dose dexamethasone.

Cheng Y, Wong RS, Soo YO, Chui CH, Lau FY, Chan NP, Wong WS, Cheng G.

Källa‎: N Engl J Med 2003;349(9):831-6.

Indexerad‎: PubMed 12944568

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12944568

Guidelines for the investigation and management of idiopathic thrombocytopenic purpura in adults, children and in pregnancy.

British Committee for Standards in Haematology General Haematology Task Force.

Källa‎: Br J Haematol 2003;120(4):574-96.

Indexerad‎: PubMed 12588344

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12588344


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.