Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Hematologi/Autoimmuna sjukdomar och tillstånd

Autoimmun hemolytisk anemi

A case of late-onset systemic lupus erythematosus with severe anemia.

Matsumoto M, Kaieda S, Honda S, Ida H, Hoshino T, Fukuda T.

Källa‎: Kurume Med J 2013;60(1):25-8.

Indexerad‎: PubMed 23925156

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23925156

Erythropoietin may improve anemia in patients with autoimmune hemolytic anemia associated with reticulocytopenia.

Arbach O, Funck R, Seibt F, Salama A.

Källa‎: Transfus Med Hemother 2012;39(3):221-3.

Indexerad‎: PubMed 22851939

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22851939

Low-dose rituximab in adult patients with idiopathic autoimmune hemolytic anemia: clinical efficacy and biologic studies.

Barcellini W, Zaja F, Zaninoni A, Imperiali FG, Battista ML, Di Bona E, Fattizzo B, Consonni D, Cortelezzi A, Fanin R, Zanella A.

Källa‎: Blood 2012;119(16):3691-7.

Indexerad‎: PubMed 22267606

DOI‎: 10.1182/blood-2011-06-363556

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22267606

Low-dose rituximab and alemtuzumab combination therapy for patients with steroid-refractory autoimmune cytopenias.

Gómez-Almaguer D, Solano-Genesta M, Tarín-Arzaga L, Herrera-Garza JL, Cantú-Rodríguez OG, Gutiérrez-Aguirre CH, Jaime-Pérez JC.

Källa‎: Blood 2010;116(23):4783-5.

Indexerad‎: PubMed 20841509

DOI‎: 10.1182/blood-2010-06-291831

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20841509

The changing spectrum of drug-induced immune hemolytic anemia.

Arndt PA, Garratty G.

Källa‎: Semin Hematol 2005;42(3):137-44.

Indexerad‎: PubMed 16041663

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16041663

Rituximab for the treatment of refractory autoimmune hemolytic anemia in children.

Zecca M, Nobili B, Ramenghi U, Perrotta S, Amendola G, Rosito P, Jankovic M, Pierani P, De Stefano P, Bonora MR, Locatelli F.

Källa‎: Blood 2003;101(10):3857-61.

Indexerad‎: PubMed 12531800

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12531800

High-dose cyclophosphamide for refractory autoimmune hemolytic anemia.

Moyo VM, Smith D, Brodsky I, Crilley P, Jones RJ, Brodsky RA.

Källa‎: Blood 2002;100(2):704-6.

Indexerad‎: PubMed 12091370

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12091370

Autoimmune hemolytic anemia.

Gehrs BC, Friedberg RC.

Källa‎: Am J Hematol 2002;69(4):258-71.

Indexerad‎: PubMed 11921020

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11921020

Anti-CD20 monoclonal antibody for the treatment of severe, immune-mediated, pure red cell aplasia and hemolytic anemia.

Zecca M, De Stefano P, Nobili B, Locatelli F.

Källa‎: Blood 2001;97(12):3995-7.

Indexerad‎: PubMed 11389047

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11389047


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.