Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Beta-talassemi (barn)

Beta-talassemi intermedia och minor – understödjande behandling/åtgärder

Deferasirox for the treatment of iron overload in non-transfusion-dependent thalassemia.

Taher AT, Temraz S, Cappellini MD.

Källa‎: Expert Rev Hematol 2013;6(5):495-509.

Indexerad‎: PubMed 24083402

DOI‎: 10.1586/17474086.2013.827411

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24083402

Determining and surveying the role of carnitine and folic acid to decrease fatigue in β-thalassemia minor subjects.

Tabei SM, Mazloom M, Shahriari M, Zareifar S, Azimi A, Hadaegh A, Karimi M.

Källa‎: Pediatr Hematol Oncol 2013;30(8):742-7.

Indexerad‎: PubMed 23458634

DOI‎: 10.3109/08880018.2013.771388

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23458634

Prevalance of iron deficiency in thalassemia minor: a study from tertiary hospital.

Dolai TK, Nataraj KS, Sinha N, Mishra S, Bhattacharya M, Ghosh MK.

Källa‎: Indian J Hematol Blood Transfus 2012;28(1):7-9.

Indexerad‎: PubMed 23449336

DOI‎: 10.1007/s12288-011-0088-9

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23449336

Iron overload in β-thalassemia intermedia: an emerging concern.

Musallam KM, Cappellini MD, Taher AT.

Källa‎: Curr Opin Hematol 2013;20(3):187-92.

Indexerad‎: PubMed 23426199

DOI‎: 10.1097/MOH.0b013e32835f5a5c

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23426199

Therapeutic roles of curcumin: lessons learned from clinical trials.

Gupta SC, Patchva S, Aggarwal BB.

Källa‎: AAPS J 2013;15(1):195-218.

Indexerad‎: PubMed 23143785

DOI‎: 10.1208/s12248-012-9432-8

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23143785

Iron out for nontransfused thalassemia.

Marks PW.

Källa‎: Blood 2012;120(5):928-9.

Indexerad‎: PubMed 22859709

DOI‎: 10.1182/blood-2012-06-433227

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22859709


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.