Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Beta-talassemi (barn)

Beta-talassemi intermedia och minor – farmakologisk induktion av fetal hemoglobinsyntes

Fetal hemoglobin inducers from the natural world: a novel approach for identification of drugs for the treatment of {beta}-thalassemia and sickle-cell anemia.

Bianchi N, Zuccato C, Lampronti I, Borgatti M, Gambari R.

Källa‎: Evid Based Complement Alternat Med 2009;6(2):141-51.

Indexerad‎: PubMed 18955291

DOI‎: 10.1093/ecam/nem139

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18955291

Optimizing the dose of hydroxyurea therapy for patients with β-thalassemia intermedia (Hb E-β-thalassemia): a single center study from eastern India.

Bohara VV, Ray S, Chakrabarti P, Ray SS, Nath UK, Chaudhuri U.

Källa‎: Hemoglobin. 2014;38(1):44-8.

Indexerad‎: PubMed 24144212

DOI‎: 10.3109/03630269.2013.845844

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24144212

Treatment of beta-thalassemia patients with recombinant human erythropoietin: effect on transfusion requirements and soluble adhesion molecules.

Chaidos A, Makis A, Hatzimichael E, Tsiara S, Gouva M, Tzouvara E, Bourantas KL.

Källa‎: Acta Haematol 2004;111(4):189-95.

Indexerad‎: PubMed 15153710

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15153710

Hydroxyurea in thalassemia intermedia--a promising therapy.

Dixit A, Chatterjee TC, Mishra P, Choudhry DR, Mahapatra M, Tyagi S, Kabra M, Saxena R, Choudhry VP.

Källa‎: Ann Hematol 2005;84(7):441-6.

Indexerad‎: PubMed 15838670

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15838670

Therapeutic superiority and safety of combined hydroxyurea with recombinant human erythropoietin over hydroxyurea in young β-thalassemia intermedia patients.

Elalfy MS, Adly AA, Ismail EA, Elhenawy YI, Elghamry IR.

Källa‎: Eur J Haematol 2013;91(6):522-33.

Indexerad‎: PubMed 23927461

DOI‎: 10.1111/ejh.12182

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23927461

A randomized phase I/II trial of HQK-1001, an oral fetal globin gene inducer, in β-thalassaemia intermedia and HbE/β-thalassaemia.

Fucharoen S, Inati A, Siritanaratku N, Thein SL, Wargin WC, Koussa S, Taher A, Chaneim N, Boosalis M, Berenson R, Perrine SP.

Källa‎: Br J Haematol 2013;161(4):587-93.

Indexerad‎: PubMed 23530969

DOI‎: 10.1111/bjh.12304

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23530969

Effect of hydroxyurea on the transfusion requirements in patients with severe HbE-beta-thalassaemia: a genotypic and phenotypic study.

Italia KY, Jijina FF, Merchant R, Panjwani S, Nadkarni AH, Sawant PM, Nair SB, Ghosh K, Colah RB.

Källa‎: J Clin Pathol 2010;63(2):147-50.

Indexerad‎: PubMed 20154037

DOI‎: 10.1136/jcp.2009.070391

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20154037

Echocardiographic finding in beta-thalassemia intermedia and major: absence of pulmonary hypertension following hydroxyurea treatment in beta-thalassemia intermedia.

Karimi M, Borzouee M, Mehrabani A, Cohan N.

Källa‎: Eur J Haematol 2009;82(3):213-8.

Indexerad‎: PubMed 19077048

DOI‎: 10.1111/j.1600-0609.2008.01192.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19077048

Hematologic and clinical responses of thalassemia intermedia patients to hydroxyurea during 6 years of therapy in Iran.

Karimi M, Darzi H, Yavarian M.

Källa‎: J Pediatr Hematol Oncol 2005;27(7):380-5.

Indexerad‎: PubMed 16012328

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16012328

Effect of combination therapy of hydroxyurea with l-carnitine and magnesium chloride on hematologic parameters and cardiac function of patients with beta-thalassemia intermedia.

Karimi M, Mohammadi F, Behmanesh F, Samani SM, Borzouee M, Amoozgar H, Haghpanah S.

Källa‎: Eur J Haematol 2010;84(1):52-8.

Indexerad‎: PubMed 19799627

DOI‎: 10.1111/j.1600-0609.2009.01356.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19799627

Single and combination drug therapy for fetal hemoglobin augmentation in hemoglobin E-beta 0-thalassemia: Considerations for treatment.

Singer ST, Kuypers FA, Olivieri NF, Weatherall DJ, Mignacca R, Coates TD, Davies S, Sweeters N, Vichinsky EP.

Källa‎: Ann N Y Acad Sci 2005;1054:250-6.

Indexerad‎: PubMed 16339672

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16339672

Darbepoetin alfa for the treatment of anaemia in alpha- or beta- thalassaemia intermedia syndromes.

Singer ST, Vichinsky EP, Sweeters N, Rachmilewitz E.

Källa‎: Br J Haematol 2011;154(2):281-4.

Indexerad‎: PubMed 21496003

DOI‎: 10.1111/j.1365-2141.2011.08617.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21496003

Butyric acid: what is the future for this old substance?

Sossai P.

Källa‎: Swiss Med Wkly 2012;142:w13596.

Indexerad‎: PubMed 22674349

DOI‎: 10.4414/smw.2012.13596

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22674349

The emerging role of fetal hemoglobin induction in non-transfusion-dependent thalassemia.

Thein SL.

Källa‎: Blood Rev 2012;26 Suppl 1:S35-9.

Indexerad‎: PubMed 22631042

DOI‎: 10.1016/S0268-960X(12)70011-5

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22631042


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.