Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Beta-talassemi (vuxna)

Beta-talassemi intermedia och minor – kirurgi

Epidural anesthesia for laparoscopic cholecystectomy in a patient with sickle cell anemia, beta thalassemia, and Crohn's disease—a case report.

Baş SŞ, Ozlü O.

Källa‎: Korean J Anesthesiol 2012;63(4):357-9.

Indexerad‎: PubMed 23115690

DOI‎: 10.4097/kjae.2012.63.4.357

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23115690

Intraoperative blood salvage during cesarean delivery in a patient with beta thalassemia intermedia.

Waters JH, Lukauskiene E, Anderson ME.

Källa‎: Anesth Analg 2003;97(6):1808-9.

Indexerad‎: PubMed 14633564

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14633564


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.