Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Beta-talassemi (vuxna)

Beta-talassemi intermedia och minor – graviditet

Preliminary results with administration of recombinant human erythropoietin in sickle cell/beta-thalassemia patients during pregnancy.

Bourantas K, Makrydimas G, Georgiou J, Tsiara S, Lolis D.

Källa‎: Eur J Haematol 1996;56(5):326-8.

Indexerad‎: PubMed 8641410

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8641410

Variable efficacy of recombinant human erythropoietin in anemic pregnant women with different forms of heterozygous hemoglobinopathy.

Bencaiova G, Krafft A, Burkhardt T, Breymann C.

Källa‎: Acta Haematol 2006;116(4):259-65.

Indexerad‎: PubMed 17119327

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17119327

Erythropoietin use in a pregnant Jehovah's Witness with anemia and beta-thalassemia: a case report.

Bennett M, Macri CJ, Bathgate SL.

Källa‎: J Reprod Med 2005;50(2):135-7.

Indexerad‎: PubMed 15755051

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15755051

Effective treatment of beta-thalassemia intermedia during pregnancy with rHuEpo. A case report.

Lialios G, Makrydimas G, Tsanadis G, Lolis D, Bourantas K.

Källa‎: Minerva Ginecol 2000;52(1-2):29-31.

Indexerad‎: PubMed 10851861

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10851861

Induction of fetal hemoglobin synthesis with recombinant human erythropoietin in anemic patients with heterozygous beta-thalassemia during pregnancy.

Breymann C, Fibach E, Visca E, Huettner C, Huch A, Huch R.

Källa‎: J Matern Fetal Med 1999;8(1):1-7.

Indexerad‎: PubMed 10052837

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10052837


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.