Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Beta-talassemi (vuxna)

Beta-talassemi intermedia och minor – adaptation till anemi

Adaptation to anemia in hemoglobin E-ß thalassemia.

Allen A, Fisher C, Premawardhena A, Peto T, Allen S, Arambepola M, Thayalsutha V, Olivieri N, Weatherall D.

Källa‎: Blood 2010;116(24):5368-70.

Indexerad‎: PubMed 20833979

DOI‎: 10.1182/blood-2010-06-289488

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20833979

Studies in haemoglobin E beta-thalassaemia.

Olivieri NF, Muraca GM, O'Donnell A, Premawardhena A, Fisher C, Weatherall DJ.

Källa‎: Br J Haematol 2008;141(3):388-97.

Indexerad‎: PubMed 18410572

DOI‎: 10.1111/j.1365-2141.2008.07126.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18410572

Haemoglobin E beta thalassaemia in Sri Lanka.

Premawardhena A, Fisher CA, Olivieri NF, de Silva S, Arambepola M, Perera W, O'Donnell A, Peto TE, Viprakasit V, Merson L, Muraca G, Weatherall DJ.

Källa‎: Lancet 2005;366(9495):1467-70.

Indexerad‎: PubMed 16243092

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16243092


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.