Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Beta-talassemi (vuxna)

Beta-talassemi major – risker och osäkerhetsfaktorer vid transfusion

Marseillevirus prevalence in multitransfused patients suggests blood transmission.

Popgeorgiev N, Colson P, Thuret I, Chiarioni J, Gallian P, Raoult D, Desnues C.

Källa‎: J Clin Virol 2013;58(4):722-5.

Indexerad‎: PubMed 24183312

DOI‎: 10.1016/j.jcv.2013.10.001

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24183312

Seropositivity of hepatitis C, hepatitis B and HIV in chronically transfused β-thalassaemia major patients.

Ansari SH, Shamsi TS, Khan MT, Perveen K, Farzana T, Erum S, Ansari I.

Källa‎: J Coll Physicians Surg Pak 2012;22(9):610-1.

Indexerad‎: PubMed 22980623

DOI‎: 09.2012/JCPSP.610611

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22980623

Thalassemia Major in Adults: Short Stature, Hyperpigmentation, Inadequate Chelation, and Transfusion-Transmitted Infections are Key Features.

Prakash A, Aggarwal R.

Källa‎: N Am J Med Sci 2012;4(3):141-4.

Indexerad‎: PubMed 22454828

DOI‎: 10.4103/1947-2714.93886

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22454828

Prevalence of alloimmunisation in patients with beta thalassaemia major.

Kosaryan M, Mahdavi MR, Roshan P, Hojjati MT.

Källa‎: Blood Transfus 2012;10(3):396-7.

Indexerad‎: PubMed 22395351

DOI‎: 10.2450/2012.0072-11

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22395351

Clinical outcome of frequent exposure to Torque Teno virus (TTV) through blood transfusion in thalassemia patients with or without hepatitis C virus (HCV) infection.

Hu YW, Al-Moslih MI, Al Ali MT, Uzicanin S, Perkins H, Yi QL, Rahimi Khameneh S, Wu J, Brown EG.

Källa‎: J Med Virol 2008;80(2):365-71.

Indexerad‎: PubMed 18098140

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18098140


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.