Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Beta-talassemi (vuxna)

Beta-talassemi major – icke-invasiv prenatal diagnos

Noninvasive prenatal diagnosis of monogenic diseases by targeted massively parallel sequencing of maternal plasma: application to β-thalassemia.

Lam KW, Jiang P, Liao GJ, Chan KC, Leung TY, Chiu RW, Lo YM.

Källa‎: Clin Chem 2012;58(10):1467-75.

Indexerad‎: PubMed 22896714

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22896714

Non-invasive prenatal diagnosis of beta-thalassemia and sickle-cell disease using pyrophosphorolysis-activated polymerization and melting curve analysis.

Phylipsen M, Yamsri S, Treffers EE, Jansen DT, Kanhai WA, Boon EM, Giordano PC, Fucharoen S, Bakker E, Harteveld CL.

Källa‎: Prenat Diagn 2012;32(6):578-87.

Indexerad‎: PubMed 22517437

DOI‎: 10.1002/pd.3864

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22517437


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.