Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Läkarvård utan blodtransfusion – att tillgodose patientens behov och rättigheter

Läkarvård utan blodtransfusion – att tillgodose patientens behov och rättigheter

Vårdpersonal jorden runt behandlar patienter som önskar läkarvård utan blodtransfusion. Flera experter deltar i den här filmen som tar upp juridiska och etiska fördelar med patientens rättighet att välja behandling.