Vårdpersonal jorden runt behandlar patienter som önskar läkarvård utan blodtransfusion. Flera experter deltar i den här filmen som tar upp juridiska och etiska fördelar med patientens rättighet att välja behandling.