Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Filmer

De här dokumentärerna är till för sjukvårdspersonal, socialarbetare och dem som arbetar inom rättsväsendet. Personerna som uttalar sig i filmerna är internationellt erkända läkare, etiker, jurister och lärare som inte är Jehovas vittnen.

 

 

Medicinska alternativ till blodtransfusion – praktiska, säkra, effektiva

En tilltagande oro över kostnader, blodförråd, säkerhet och negativa effekter i samband med allogena blodtransfusioner har ökat intresset för blodbevarande metoder världen över. Den här prisbelönta filmen går igenom medicinska metoder för att undvika blodtransfusioner inom vård och kirurgi. (30 minuter)


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.