Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Bioetik och juridik (allmänt)

Principen om respekt för autonomi och informerat samtycke (val) vid medicinsk behandling

Major abdominal surgery in Jehovah's Witnesses.

Rollins KE, Contractor U, Inumerable R, Lobo DN

Källa‎: Ann R Coll Surg Engl 2016;98(8):532-7.

Indexerad‎: PubMed 27412808

DOI‎: 10.1308/rcsann.2016.0210

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27412808

Law, ethics, religion, and blood management.

Seeber P, Shander A.

Källa‎: Basics of Blood Management, Second Edition. Chichester, West Sussex, [UK]; Wiley-Blackwell; 2013. p. 285-96.

Indexerad‎: ISBN 978-0-470-67070-5

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118338070.ch20/summary

Legal and ethical issues in blood transfusion.

Desborough MJ, Murphy MF.

Källa‎: Br J Hosp Med (Lond) 2013;74(1):C2-4.

Indexerad‎: PubMed 23593671

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23593671

Refusal of blood by Jehovah's Witnesses and the patient's right to self-determination.

Ariga T.

Källa‎: Leg Med (Tokyo) 2009;11 Suppl 1:S138-40.

Indexerad‎: PubMed 19272827

DOI‎: 10.1016/j.legalmed.2009.02.005

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19272827

The ethics of blood management.

Sazama K.

Källa‎: Vox Sang 2007;92(2):95-102.

Indexerad‎: PubMed 17298570

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17298570

Why "bloodless medicine" and how should we do it?

Kickler TS.

Källa‎: Transfusion 2003;43(5):550-1.

Indexerad‎: PubMed 12702172

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12702172

Transfusion Alternative Health Care—Meeting Patient Needs and Rights.

Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

Källa‎: Transfusion Alternatives-Documentary Series, 2004.

http://www.jw.org/en/publications/videos/blood-transfusion-patient-needs-rights/

Management of Anaesthesia For Jehovah's Witnesses. Second Edition.

Ward ME, Dick J, Greenwell S, O’Sullivan E, Verma R, Whitaker DK.

Källa‎: London, UK: The Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland; 2005.

http://www.aagbi.org/publications/guidelines/jehovahs-witnesses-2


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.