Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Urologi

Kirurgisk teknik för blodbesparing

Systematic review and meta-analysis of perioperative outcomes and complications after robot-assisted radical prostatectomy.

Novara G, Ficarra V, Rosen RC, Artibani W, Costello A, Eastham JA, Graefen M, Guazzoni G, Shariat SF, Stolzenburg JU, Van Poppel H, Zattoni F, Montorsi F, Mottrie A, Wilson TG.

Källa‎: Eur Urol 2012;62(3):431-52.

Indexerad‎: PubMed 22749853

DOI‎: 10.1016/j.eururo.2012.05.044

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22749853

Holmium laser enucleation versus photoselective vaporization for prostatic adenoma greater than 60 ml: preliminary results of a prospective, randomized clinical trial.

Elmansy H, Baazeem A, Kotb A, Badawy H, Riad E, Emran A, Elhilali M.

Källa‎: J Urol 2012;188(1):216-21.

Indexerad‎: PubMed 22591968

DOI‎: 10.1016/j.juro.2012.02.2576

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22591968

Simplified hemostatic technique during laparoscopic partial nephrectomy.

Tsivian A, Tsivian M, Benjamin S, Sidi AA.

Källa‎: Int Braz J Urol 2012;38(1):84-8.

Indexerad‎: PubMed 22397789

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22397789

Laparoscopic and robotic partial nephrectomy with controlled hypotensive anesthesia to avoid hilar clamping: feasibility, safety and perioperative functional outcomes.

Papalia R, Simone G, Ferriero M, Costantini M, Guaglianone S, Forastiere E, Gallucci M.

Källa‎: J Urol 2012;187(4):1190-4.

Indexerad‎: PubMed 22335869

DOI‎: 10.1016/j.juro.2011.11.100

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22335869

Limited hydration may reduce intraoperative blood loss in retropubic radical prostatectomy.

Shigemura K, Yasufuku T, Yamanaka K, Yamashita M, Uefuji T, Arakawa S, Fujisawa M.

Källa‎: Kobe J Med Sci 2010;56(1):E18-23.

Indexerad‎: PubMed 21063142

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21063142

Comparison of transfusion requirements between open and robotic-assisted laparoscopic radical prostatectomy.

Kordan Y, Barocas DA, Altamar HO, Clark PE, Chang SS, Davis R, Herrell SD, Baumgartner R, Mishra V, Chan RC, Smith Jr JA, Cookson MS.

Källa‎: BJU Int 2010;106(7)1036-40.

Indexerad‎: PubMed 20151960

DOI‎: 10.1111/j.1464-410X.2010.09233.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20151960

Bipolar transurethral resection of the prostate causes less bleeding than the monopolar technique: a single-centre randomized trial of 202 patients.

Fagerström T, Nyman CR, Hahn RG

Källa‎: BJU Int 2010;105(11):1560-4.

Indexerad‎: PubMed 19912211

DOI‎: 10.1111/j.1464-410X.2009.09052.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19912211

Robot-assisted extraperitoneal laparoscopic radical prostatectomy: experience in a high-volume laparoscopy reference centre.

Ploussard G, Xylinas E, Salomon L, Vordos D, Hoznek A, Abbou CC, de la Taille A.

Källa‎: BJU Int 2010;105(8):1155-60.

Indexerad‎: PubMed 19888970

DOI‎: 10.1111/j.1464-410X.2009.09013.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19888970

Reducing blood loss in open radical retropubic prostatectomy with prophylactic periprostatic sutures.

Carvalhal GF, Griffin CR, Kan D, Loeb S, Catalona WJ.

Källa‎: BJU Int 2010;105(12):1650-3.

Indexerad‎: PubMed 19888968

DOI‎: 10.1111/j.1464-410X.2009.09034.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19888968

Modification of retropubic adenomectomy: improved hemostasis and outcome.

Filiadis I, Adamopoulos V, Konstandinidis E.

Källa‎: Int Urol Nephrol 2007;39(1):169-72.

Indexerad‎: PubMed 17268903

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17268903

Induced hypotension with epidural/general anesthesia reduces transfusion in radical prostate surgery.

O'Connor PJ, Hanson J, Finucane BT.

Källa‎: Can J Anaesth 2006;53(9):873-80.

Indexerad‎: PubMed 16960264

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16960264

Delayed intraoperative hydration limits blood loss during radical retropubic prostatectomy.

Davies BJ, Chung SY, Nelson JB.

Källa‎: Urology 2004;64(4):712-6.

Indexerad‎: PubMed 15491707

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15491707

A simple and reliable hemostatic technique during partial nephrectomy.

Tsivian A, Sidi AA.

Källa‎: Urology 2004;63(5):976-8.

Indexerad‎: PubMed 15134994

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15134994

Laparoscopic nephron-sparing surgery in a Jehovah's Witness patient.

Yohannes P, Rao M, Burjonrappa S, Sudan R.

Källa‎: J Endourol 2004;18(1):59-62.

Indexerad‎: PubMed 15006056

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15006056


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.