Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Urologi

Preoperativ planering och optimering av patientens tillstånd

Preparation of the patient for surgery.

Seeber P, Shander A.

Källa‎: Basics of Blood Management, Second Edition. Chichester, West Sussex, [UK]; Wiley-Blackwell; 2013. p. 139-59.

Indexerad‎: ISBN 978-0-470-67070-5

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118338070.ch11/summary

Optimizing postoperative outcomes with efficient preoperative assessment and management.

Halaszynski TM, Juda R, Silverman DG.

Källa‎: Crit Care Med 2004;32(4 Suppl):S76-86.

Indexerad‎: PubMed 15064666

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15064666


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.