Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Urologi

Preoperativ utvärdering/bedömning av patient och transfusionsrisk

Guidelines on the assessment of bleeding risk prior to surgery or invasive procedures. British Committee for Standards in Haematology.

Chee YL, Crawford JC, Watson HG, Greaves M. British Committee for Standards in Haematology.

Källa‎: Br J Haematol 2008;140(5):496-504.

Indexerad‎: PubMed 18275427

DOI‎: 10.1111/j.1365-2141.2007.06968.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18275427

Preparing a Jehovah's Witness for major elective surgery.

Cooper L, Ford K, Miller E.

Källa‎: BMJ 2013;346:f1588.

Indexerad‎: PubMed 23493825

DOI‎: 10.1136/bmj.f1588

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23493825

Preoperative anaemia and postoperative outcomes in non-cardiac surgery: a retrospective cohort study.

Musallam KM, Tamim HM, Richards T, Spahn DR, Rosendaal FR, Habbal A, Khreiss M, Dahdaleh FS, Khavandi K, Sfeir PM, Soweid A, Hoballah JJ, Taher AT, Jamali FR.

Källa‎: Lancet 2011;378(9800):1396-407.

Indexerad‎: PubMed 21982521

DOI‎: 10.1016/S0140-6736(11)61381-0

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21982521

An update on drug interactions with the herbal medicine Ginkgo biloba.

Abad MJ, Bedoya LM, Bermejo P.

Källa‎: Curr Drug Metab 2010;11(2):171-81.

Indexerad‎: PubMed 20359286

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20359286

In the clinic. Preoperative evaluation.

Laine C, Williams SV, Wilson JF.

Källa‎: Ann Intern Med 2009;151(1):ITC1-15.

Indexerad‎: PubMed 19581642

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19581642

Preoperative assessment of coagulation disorders.

Cobas M.

Källa‎: Int Anesthesiol Clin 2001;39(1):1-15.

Indexerad‎: PubMed 11285939

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11285939

Prediction of transfusion requirements in surgical patients: a review.

Inghilleri G.

Källa‎: Transfus Altern Transfus Med 2010;11(1)10-9.

Indexerad‎: Embase 2010285320

DOI‎: 10.1111/j.1778-428X.2009.01118.x

http://dx.doi.org/10.1111/j.1778-428X.2009.01118.x


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.