Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Urologi

Hemostas – handläggning och optimering

Tranexamic acid reduces blood loss during percutaneous nephrolithotomy: a prospective randomized controlled study.

Kumar S, Randhawa MS, Ganesamoni R, Singh SK.

Källa‎: J Urol 2013;189(5):1757-61.

Indexerad‎: PubMed 23123376

DOI‎: 10.1016/j.juro.2012.10.115

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23123376

Effect of tranexamic acid on surgical bleeding: systematic review and cumulative meta-analysis.

Ker K, Edwards P, Perel P, Shakur H, Roberts I.

Källa‎: BMJ 2012;344:e3054.

Indexerad‎: PubMed 22611164

DOI‎: 10.1136/bmj.e3054

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22611164

Intraoperative use of tranexamic acid to reduce transfusion rate in patients undergoing radical retropubic prostatectomy: double blind, randomised, placebo controlled trial. http://www.bmj.com/content/343/bmj.d5701.pdf%2Bhtml (Accessed February 6, 2015)

Crescenti A, Borghi G, Bignami E, Bertarelli G, Landoni G, Casiraghi GM, Briganti A, Montorsi F, Rigatti P, Zangrillo A.

Källa‎: BMJ 2011;343:d5701.

Indexerad‎: PubMed 22012809

DOI‎: 10.1136/bmj.d5701

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22012809

Anti-fibrinolytic use for minimising perioperative allogeneic blood transfusion.

Henry DA, Carless PA, Moxey AJ, O'Connell D, Stokes BJ, Fergusson DA, Ker K.

Källa‎: Cochrane Database Syst Rev 2011;3:CD001886.

Indexerad‎: PubMed 21412876

DOI‎: 10.1002/14651858.CD001886.pub4

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21412876

Recombinant factor VIIa for the treatment of bleeding in major abdominal surgery including vascular and urological surgery: a review and meta-analysis of published data.

von Heymann C, Jonas S, Spies C, Wernecke KD, Ziemer S, Janssen D, Koscielny J.

Källa‎: Crit Care 2008;12(1):R14.

Indexerad‎: PubMed 18279513

DOI‎: 10.1186/cc6788

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18279513


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.