Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Urologi

Upprätthållande av normotermi

Effectiveness of strategies for the management and/or prevention of hypothermia within the adult perioperative environment.

Moola S, Lockwood C.

Källa‎: Int J Evid Based Healthc 2011;9(4):337-45.

Indexerad‎: PubMed 22093385

DOI‎: 10.1111/j.1744-1609.2011.00227.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22093385

The effects of mild perioperative hypothermia on blood loss and transfusion requirement.

Rajagopalan S, Mascha E, Na J, Sessler DI.

Källa‎: Anesthesiology 2008;108(1):71-7.

Indexerad‎: PubMed 18156884

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18156884

A systematic review of intraoperative warming to prevent postoperative complications.

Scott EM, Buckland R.

Källa‎: AORN J 2006;83(5):1090-104, 1107-13.

Indexerad‎: PubMed 16722286

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16722286


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.