Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Urologi

Anemi – handläggning

The short-term use of erythropoetin-stimulating agents: impact on the biochemical recurrence of prostate cancer.

Djavan B, Laze J, Eckersberger E, Finkelstein J, Agalliu I, Lepor H.

Källa‎: BJU Int 2011;108(10):1582-7.

Indexerad‎: PubMed 21443653

DOI‎: 10.1111/j.1464-410X.2011.10173.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21443653

The role of intravenous iron in anemia management and transfusion avoidance.

Auerbach M, Goodnough LT, Picard D, Maniatis A.

Källa‎: Transfusion 2008;48(5):988-1000.

Indexerad‎: PubMed 18346021

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2007.01633.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18346021


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.