Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Urologi

Akut normovolemisk hemodilution (ANH)

Blood conservation strategies to minimize allogeneic blood use in urologic surgery.

Monk TG, Goodnough LT.

Källa‎: Am J Surg 1995;170(6A Suppl):69S-73S.

Indexerad‎: PubMed 8546252

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8546252

Acute normovolemic hemodilution.

Monk TG.

Källa‎: Anesthesiol Clin North America 2005;23(2):271-81.

Indexerad‎: PubMed 15922899

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15922899

Acute normovolemic hemodilution.

Shander A, Rijhwani TS.

Källa‎: Transfusion 2004;44 Suppl 2:26S-34.

Indexerad‎: PubMed 15585002

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15585002

Acute normovolemic hemodilution for radical prostatectomy: can it replace preoperative autologous blood transfusion?

Terada N, Arai Y, Matsuta Y, Maekawa S, Okubo K, Ogura K, Matsuda N, Yonei A.

Källa‎: Int J Urol 2001;8(4):149-52.

Indexerad‎: PubMed 11260345

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11260345


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.