Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Trauma och akutmedicin

Anemitolerans

A multicenter, randomized, controlled clinical trial of transfusion requirements in critical care.

Hébert PC, Wells G, Blajchman MA, Marshall J, Martin C, Pagliarello G, Tweeddale M, Schweitzer I, Yetisir E; Transfusion Requirements in Critical Care Investigators, Canadian Critical Care Trials Group.

Källa‎: N Engl J Med 1999;340(6):409-17.

Indexerad‎: PubMed 9971864

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9971864

Anemia and perioperative red blood cell transfusion: a matter of tolerance.

Madjdpour C, Spahn DR, Weiskopf RB.

Källa‎: Crit Care Med 2006;34(5 Suppl):S102-8.

Indexerad‎: PubMed 16617252

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16617252

Transfusion strategies for acute upper gastrointestinal bleeding.

Villanueva C, Colomo A, Bosch A, Concepción M, Hernandez-Gea V, Aracil C, Graupera I, Poca M, Alvarez-Urturi C, Gordillo J, Guarner-Argente C, Santaló M, Muñiz E, Guarner C.

Källa‎: N Engl J Med 2013;368(1):11-21.

Indexerad‎: PubMed 23281973

DOI‎: 10.1056/NEJMoa1211801

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23281973

Effect of a liberal versus restrictive transfusion strategy on mortality in patients with moderate to severe head injury.

McIntyre LA, Fergusson DA, Hutchison JS, Pagliarello G, Marshall JC, Yetisir E, Hare GM, Hebert PC.

Källa‎: Neurocrit Care 2006;5(1):4-9.

Indexerad‎: PubMed 16960287

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16960287

Is a restrictive transfusion strategy safe for resuscitated and critically ill trauma patients?

McIntyre L, Hébert PC, Wells G, Fergusson D, Marshall J, Yetisir E, Blajchman MJ; Canadian Critical Care Trials Group.

Källa‎: J Trauma 2004;57(3):563-8.

Indexerad‎: PubMed 15454803

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15454803


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.