Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Trauma och akutmedicin

Temperaturreglering

The effects of intraoperative hypothermia on surgical site infection: an analysis of 524 trauma laparotomies.

Seamon MJ, Wobb J, Gaughan JP, Kulp H, Kamel I, Dempsey DT.

Källa‎: Ann Surg 2012;255(4):789-95.

Indexerad‎: PubMed 22388109

DOI‎: 10.1097/SLA.0b013e31824b7e35

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22388109

The effects of mild perioperative hypothermia on blood loss and transfusion requirement.

Rajagopalan S, Mascha E, Na J, Sessler DI.

Källa‎: Anesthesiology 2008;108(1):71-7.

Indexerad‎: PubMed 18156884

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18156884

Randomized clinical trial of perioperative systemic warming in major elective abdominal surgery.

Wong PF, Kumar S, Bohra A, Whetter D, Leaper DJ.

Källa‎: Br J Surg 2007;94(4):421-6.

Indexerad‎: PubMed 17380549

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17380549


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.