Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Trauma och akutmedicin

Snabb transport

Prehospital interventions for penetrating trauma victims: a prospective comparison between Advanced Life Support and Basic Life Support.

Seamon MJ, Doane SM, Gaughan JP, Kulp H, D'Andrea AP, Pathak AS, Santora TA, Goldberg AJ, Wydro GC.

Källa‎: Injury 2013;44(5):634-8.

Indexerad‎: PubMed 23391450

DOI‎: 10.1016/j.injury.2012.12.020

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23391450

Is advanced life support better than basic life support in prehospital care? A systematic review.

Ryynänen OP, Iirola T, Reitala J, Pälve H, Malmivaara A.

Källa‎: Scand J Trauma Resusc Emerg Med 2010;18:62.

Indexerad‎: PubMed 21092256

DOI‎: 10.1186/1757-7241-18-62

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21092256

Scoop and run to the trauma center or stay and play at the local hospital: hospital transfer's effect on mortality.

Nirula R, Maier R, Moore E, Sperry J, Gentilello L.

Källa‎: J Trauma 2010;69(3):595-601.

Indexerad‎: PubMed 20838131

DOI‎: 10.1097/TA.0b013e3181ee6e32

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20838131


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.