Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Trauma och akutmedicin

Prehospital handläggning av chock

Prehospital intravenous fluid administration is associated with higher mortality in trauma patients: a National Trauma Data Bank analysis.

Haut ER, Kalish BT, Cotton BA, Efron DT, Haider AH, Stevens KA, Kieninger AN, Cornwell EE 3rd, Chang DC.

Källa‎: Ann Surg 2011;253(2):371-7.

Indexerad‎: PubMed 21178760

DOI‎: 10.1097/SLA.0b013e318207c24f

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21178760

Does increased prehospital replacement volume lead to a poor clinical course and an increased mortality? A matched-pair analysis of 1896 patients of the Trauma Registry of the German Society for Trauma Surgery who were managed by an emergency doctor at the accident site.

Hussmann B, Lefering R, Waydhas C, Touma A, Kauther MD, Ruchholtz S, Lendemans S; Trauma Registry of the German Society for Trauma Surgery.

Källa‎: Injury 2013;44(5):611-7.

Indexerad‎: PubMed 22377276

DOI‎: 10.1016/j.injury.2012.02.004

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22377276

Guidelines for prehospital fluid resuscitation in the injured patient.

Cotton BA, Jerome R, Collier BR, Khetarpal S, Holevar M, Tucker B, Kurek S, Mowery NT, Shah K, Bromberg W, Gunter OL, Riordan WP Jr; EAST Practice Parameter Workgroup for Prehospital Fluid Resuscitation.

Källa‎: J Trauma 2009;67(2):389-402.

Indexerad‎: PubMed 19667896

DOI‎: 10.1097/TA.0b013e3181a8b26f

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19667896


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.