Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Trauma och akutmedicin

Prehospital blödningskontroll

Pre-hospital haemostatic dressings: a systematic review.

Granville-Chapman J, Jacobs N, Midwinter MJ.

Källa‎: Injury 2011;42(5):447-59.

Indexerad‎: PubMed 21035118

DOI‎: 10.1016/j.injury.2010.09.037

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21035118

Tourniquet use in the civilian prehospital setting.

Lee C, Porter KM, Hodgetts TJ.

Källa‎: Emerg Med J 2007;24(8):584-7.

Indexerad‎: PubMed 17652690

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17652690

A balanced approach to tourniquet use: lessons learned and relearned.

Welling DR, Burris DG, Hutton JE, Minken SL, Rich NM.

Källa‎: J Am Coll Surg 2006;203(1):106-15.

Indexerad‎: PubMed 16798493

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16798493


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.