Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Trauma och akutmedicin

Optimering av syreleveransen och vätsketerapi (volymbehandling)

Severe blood loss anemia in a Jehovah's Witness treated with adjunctive hyperbaric oxygen therapy.

Graffeo C, Dishong W.

Källa‎: Am J Emerg Med 2013;31(4):756.e3-4.

Indexerad‎: PubMed 23380087

DOI‎: 10.1016/j.ajem.2012.11.013

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23380087

Optimization of tissue oxygenation in critically ill Jehovah's Witness patients.

Dicpinigaitis PV.

Källa‎: Am J Med 2010;123(8):e17.

Indexerad‎: PubMed 20670703

DOI‎: 10.1016/j.amjmed.2010.01.028

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20670703

The influence of volume management on outcome.

Bagshaw SM, Bellomo R.

Källa‎: Curr Opin Crit Care 2007;13(5):541-8.

Indexerad‎: PubMed 17762233

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17762233


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.