Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Trauma och akutmedicin

Olika tekniker kombineras/Interdisciplinärt samarbete/Ett individbaserat förhållningssätt

Emergency subtotal colectomy in a Jehovah's Witness with massive lower gastrointestinal bleeding: challenges encountered and lessons learned.

Raman SR, Parithivel VS, Cosgrove JM.

Källa‎: Am J Crit Care 2011;20(2):179, 176-8.

Indexerad‎: PubMed 21362723

DOI‎: 10.4037/ajcc2011498

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21362723

Clinical strategies in the medical care of Jehovah's Witnesses.

Remmers PA, Speer AJ.

Källa‎: Am J Med 2006;119(12):1013-8.

Indexerad‎: PubMed 17145240

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17145240

Care of the injured Jehovah's Witness patient: case report and review of the literature.

Kulvatunyou N, Heard SO.

Källa‎: J Clin Anesth 2004;16(7):548-53.

Indexerad‎: PubMed 15590263

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15590263

Trauma surgery.

Maltz SB, Mellett MM, Fantus RJ.

Källa‎: Blood Conservation in the Surgical Patient. Baltimore: Williams & Wilkins; 1996. pp. 417-20.

Indexerad‎: ISBN 0-683-07531-4

http://www.worldcat.org/oclc/32705503

Jehovah's Witnesses: unique problems in a unique trauma population.

Victorino G, Wisner DH.

Källa‎: J Am Coll Surg 1997;184(5):458-68.

Indexerad‎: PubMed 9145065

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9145065

Traumatically injured Jehovah's Witnesses: a sixteen-year experience of treatment and transfusion dilemmas at a level I trauma center.

Nelson BS, Heiskell LE, Cemaj S, O'Callaghan TA, Koller CE.

Källa‎: J Trauma 1995;39(4):681-5.

Indexerad‎: PubMed 7473954

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7473954


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.