Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Trauma och akutmedicin

Skyndsam arteriell embolisering

Selective angiographic embolization of blunt splenic traumatic injuries in adults decreases failure rate of nonoperative management.

Bhullar IS, Frykberg ER, Siragusa D, Chesire D, Paul J, Tepas JJ 3rd, Kerwin AJ.

Källa‎: J Trauma Acute Care Surg 2012;72(5):1127-34.

Indexerad‎: PubMed 22673236

DOI‎: 10.1097/TA.0b013e3182569849

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22673236

Traumatic injuries: radiological hemostatic intervention at admission.

Dondelinger RF, Trotteur G, Ghaye B, Szapiro D.

Källa‎: Eur Radiol 2002;12(5):979-93.

Indexerad‎: PubMed 11976842

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11976842


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.