Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Trauma och akutmedicin

”Damage control”-strategi

Damage control orthopaedics: lessons learned.

Giannoudis PV, Giannoudi M, Stavlas P.

Källa‎: Injury 2009;40 Suppl 4:S47-52.

Indexerad‎: PubMed 19895952

DOI‎: 10.1016/j.injury.2009.10.036

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19895952

Safety and efficacy of damage control external fixation versus early definitive stabilization for femoral shaft fractures in the multiple-injured patient.

Tuttle MS, Smith WR, Williams AE, Agudelo JF, Hartshorn CJ, Moore EE, Morgan SJ.

Källa‎: J Trauma 2009;67(3):602-5.

Indexerad‎: PubMed 19741407

DOI‎: 10.1097/TA.0b013e3181aa21c0

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19741407

Pelvic packing or angiography: competitive or complementary?

Suzuki T, Smith WR, Moore EE.

Källa‎: Injury 2009;40(4):343‑53.

Indexerad‎: PubMed 19278678

DOI‎: 10.1016/j.injury.2008.12.006

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19278678

Safety and efficacy of the electrothermal bipolar vessel sealer in trauma.

Hope WW, Burns JM, Newcomb WL, Heniford BT, Sing RF.

Källa‎: Injury 2009;40(5):564-6.

Indexerad‎: PubMed 18490017

DOI‎: 10.1016/j.injury.2008.01.024

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18490017

Preperitonal pelvic packing for hemodynamically unstable pelvic fractures: a paradigm shift.

Cothren CC, Osborn PM, Moore EE, Morgan SJ, Johnson JL, Smith WR.

Källa‎: J Trauma 2007;62(4):834-42.

Indexerad‎: PubMed 17426537

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17426537

Damage control surgery.

Schreiber MA.

Källa‎: Crit Care Clin 2004;20(1):101-18.

Indexerad‎: PubMed 14979332

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14979332


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.