Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Perioperativ vård

Transfusioner – risker och osäkerhetsfaktorer

Blood transfusion and cancer surgery outcomes: a continued reason for concern.

Al-Refaie WB, Parsons HM, Markin A, Abrams J, Habermann EB.

Källa‎: Surgery 2012;152(3):344-54.

Indexerad‎: PubMed 22938895

DOI‎: 10.1016/j.surg.2012.06.008

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22938895

Surgical outcomes and transfusion of minimal amounts of blood in the operating room.

Ferraris VA, Davenport DL, Saha SP, Austin PC, Zwischenberger JB.

Källa‎: Arch Surg 2012;147(1):49-55.

Indexerad‎: PubMed 22250113

DOI‎: 10.1001/archsurg.2011.790

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22250113

Adverse blood transfusion outcomes: establishing causation.

Isbister JP, Shander A, Spahn DR, Erhard J, Farmer SL, Hofmann A.

Källa‎: Transfus Med Rev 2011;25(2):89-101.

Indexerad‎: PubMed 21345639

DOI‎: 10.1016/j.tmrv.2010.11.001

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21345639

Emerging infectious disease agents and their potential threat to transfusion safety.

Stramer SL, Hollinger FB, Katz LM, Kleinman S, Metzel PS, Gregory KR, Dodd RY.

Källa‎: Transfusion 2009;49 Suppl 2:1S-29S.

Indexerad‎: PubMed 19686562

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2009.02279.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19686562

Efficacy of red blood cell transfusion in the critically ill: a systematic review of the literature.

Marik PE, Corwin HL.

Källa‎: Crit Care Med 2008;36(9):2667-74.

Indexerad‎: PubMed 18679112

DOI‎: 10.1097/CCM.0b013e3181844677

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18679112

Morbidity and mortality risk associated with red blood cell and blood-component transfusion in isolated coronary artery bypass grafting.

Koch CG, Li L, Duncan AI, Mihaljevic T, Cosgrove DM, Loop FD, Starr NJ, Blackstone EH.

Källa‎: Crit Care Med 2006;34(6):1608-16.

Indexerad‎: PubMed 16607235

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16607235

Survival rate changes with transfusion of blood products during liver transplantation.

Massicotte L, Sassine MP, Lenis S, Seal RF, Roy A.

Källa‎: Can J Anaesth 2005;52(2):148-55.

Indexerad‎: PubMed 15684254

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15684254


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.