Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Perioperativ vård

Tolerans av normovolemisk anemi

A multicenter, randomized, controlled clinical trial of transfusion requirements in critical care.

Hébert PC, Wells G, Blajchman MA, Marshall J, Martin C, Pagliarello G, Tweeddale M, Schweitzer I, Yetisir E; Transfusion Requirements in Critical Care Investigators, Canadian Critical Care Trials Group.

Källa‎: N Engl J Med 1999;340(6):409-17.

Indexerad‎: PubMed 9971864

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9971864

Pillar III—optimisation of anaemia tolerance.

Meier J, Gombotz H.

Källa‎: Best Pract Res Clin Anaesthesiol 2013;27(1):111-9.

Indexerad‎: PubMed 23590920

DOI‎: 10.1016/j.bpa.2013.02.005

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23590920

Transfusion strategies for patients in pediatric intensive care units.

Lacroix J, Hébert PC, Hutchison JS, Hume HA, Tucci M, Ducruet T, Gauvin F, Collet JP, Toledano BJ, Robillard P, Joffe A, Biarent D, Meert K, Peters MJ; TRIPICU Investigators; Canadian Critical Care Trials Group; Pediatric Acute Lung Injury and Sepsis Investigators Network.

Källa‎: N Engl J Med 2007;356(16):1609-19.

Indexerad‎: PubMed 17442904

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17442904

Anemia and perioperative red blood cell transfusion: a matter of tolerance.

Madjdpour C, Spahn DR, Weiskopf RB.

Källa‎: Crit Care Med 2006;34(5 Suppl):S102-8.

Indexerad‎: PubMed 16617252

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16617252

Restrictive versus liberal transfusion strategy for red blood cell transfusion: systematic review of randomised trials with meta-analysis and trial sequential analysis.

Holst LB, Petersen MW, Haase N, Perner A, Wetterslev J.

Källa‎: BMJ 2015;350:h1354.

Indexerad‎: PubMed 25805204

DOI‎: 10.1136/bmj.h1354

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25805204

Trends in red blood cell transfusion and 30-day mortality among hospitalized patients.

Roubinian NH, Escobar GJ, Liu V, Swain BE, Gardner MN, Kipnis P, Triulzi DJ, Gottschall JL, Wu Y, Carson JL, Kleinman SH, Murphy EL; NHLBI Recipient Epidemiology and Donor Evaluation Study (REDS-III).

Källa‎: Transfusion 2014;54(10 Pt 2):2678-86.

Indexerad‎: PubMed 25135770

DOI‎: 10.1111/trf.12825

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25135770

Restrictive blood transfusion practices are associated with improved patient outcomes.

Goodnough LT, Maggio P, Hadhazy E, Shieh L, Hernandez-Boussard T, Khari P, Shah N.

Källa‎: Transfusion 2014;54(10 Pt 2):2753-9.

Indexerad‎: PubMed 24995770

DOI‎: 10.1111/trf.12723

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24995770

Impact of more restrictive blood transfusion strategies on clinical outcomes: a meta-analysis and systematic review.

Salpeter SR, Buckley JS, Chatterjee S.

Källa‎: Am J Med 2014;127(2):124-131.e3.

Indexerad‎: PubMed 24331453

DOI‎: 10.1016/j.amjmed.2013.09.017

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24331453

Liberal or restrictive transfusion in high-risk patients after hip surgery.

Carson JL, Terrin ML, Noveck H, Sanders DW, Chaitman BR, Rhoads GG, Nemo G, Dragert K, Beaupre L, Hildebrand K, Macaulay W, Lewis C, Cook DR, Dobbin G, Zakriya KJ, Apple FS, Horney RA, Magaziner J; FOCUS Investigators.

Källa‎: N Engl J Med 2011;365(26):2453-62.

Indexerad‎: PubMed 22168590

DOI‎: 10.1056/NEJMoa1012452

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22168590

Effect of a liberal versus restrictive transfusion strategy on mortality in patients with moderate to severe head injury.

McIntyre LA, Fergusson DA, Hutchison JS, Pagliarello G, Marshall JC, Yetisir E, Hare GM, Hebert PC.

Källa‎: Neurocrit Care 2006;5(1):4-9.

Indexerad‎: PubMed 16960287

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16960287

Is a restrictive transfusion strategy safe for resuscitated and critically ill trauma patients?

McIntyre L, Hébert PC, Wells G, Fergusson D, Marshall J, Yetisir E, Blajchman MJ; Canadian Critical Care Trials Group.

Källa‎: J Trauma 2004;57(3):563-8.

Indexerad‎: PubMed 15454803

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15454803


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.