Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Perioperativ vård

Regional anestesi

Comparative perioperative outcomes associated with neuraxial versus general anesthesia for simultaneous bilateral total knee arthroplasty.

Stundner O, Chiu YL, Sun X, Mazumdar M, Fleischut P, Poultsides L, Gerner P, Fritsch G, Memtsoudis SG.

Källa‎: Reg Anesth Pain Med 2012;37(6):638-44.

Indexerad‎: PubMed 23080348

DOI‎: 10.1097/AAP.0b013e31826e1494

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23080348

Comparison of outcomes of using spinal versus general anesthesia in total hip arthroplasty.

Maurer SG, Chen AL, Hiebert R, Pereira GC, Di Cesare PE.

Källa‎: Am J Orthop (Belle Mead NJ) 2007;36(7):E101-6.

Indexerad‎: PubMed 17694193

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17694193

A comparison of neuraxial block versus general anesthesia for elective total hip replacement: a meta-analysis.

Mauermann WJ, Shilling AM, Zuo Z.

Källa‎: Anesth Analg 2006;103(4):1018-25.

Indexerad‎: PubMed 17000823

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17000823

Does neuraxial anesthesia reduce intraoperative blood loss? A meta-analysis.

Richman JM, Rowlingson AJ, Maine DN, Courpas GE, Weller JF, Wu CL.

Källa‎: J Clin Anesth 2006;18(6):427-35.

Indexerad‎: PubMed 16980159

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16980159

Anaesthesia for hip fracture surgery in adults.

Parker MJ, Handoll HH, Griffiths R.

Källa‎: Cochrane Database Syst Rev 2004;(4):CD000521.

Indexerad‎: PubMed 15494999

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15494999

Reduction of postoperative mortality and morbidity with epidural or spinal anaesthesia: results from overview of randomised trials.

Rodgers A, Walker N, Schug S, McKee A, Kehlet H, van Zundert A, Sage D, Futter M, Saville G, Clark T, MacMahon S.

Källa‎: BMJ 2000;321(7275):1493-7.

Indexerad‎: PubMed 11118174

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11118174

Comparison of hypotensive epidural anaesthesia and spinal anaesthesia on blood loss and coagulation during and after total hip arthroplasty.

Niemi TT, Pitkänen M, Syrjälä M, Rosenberg PH.

Källa‎: Acta Anaesthesiol Scand 2000;44(4):457-64.

Indexerad‎: PubMed 10757582

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10757582


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.