Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Perioperativ vård

Anemi – preoperativ handläggning

The important role for intravenous iron in perioperative patient blood management in major abdominal surgery: a randomized controlled trial.

Froessler B, Palm P, Weber I, Hodyl NA, Singh R, Murphy EM

Källa‎: Ann Surg 2016;264(1):41-6.

Indexerad‎: PubMed 26817624

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26817624

The safety of intravenous iron preparations: systematic review and meta-analysis.

Avni T, Bieber A, Grossman A, Green H, Leibovici L, Gafter-Gvili A.

Källa‎: Mayo Clin Proc 2015;90(1):12-23.

Indexerad‎: PubMed 25572192

DOI‎: 10.1016/j.mayocp.2014.10.007

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25572192

'Fit to fly': overcoming barriers to preoperative haemoglobin optimization in surgical patients.

Muñoz M, Gómez-Ramírez S, Kozek-Langeneker S, Shander A, Richards T, Pavía J, Kehlet H, Acheson AG, Evans C, Raobaikady R, Javidroozi M, Auerbach M.

Källa‎: Br J Anaesth 2015;115(1):15-24.

Indexerad‎: PubMed 26089443

DOI‎: 10.1093/bja/aev165

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26089443

Efficacy and safety of erythropoietin and intravenous iron in perioperative blood management: a systematic review.

Lin DM, Lin ES, Tran MH.

Källa‎: Transfus Med Rev 2013;27(4):221-34.

Indexerad‎: PubMed 24135037

DOI‎: 10.1016/j.tmrv.2013.09.001

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24135037

Effect of single recombinant human erythropoietin injection on transfusion requirements in preoperatively anemic patients undergoing valvular heart surgery.

Yoo YC, Shim JK, Kim JC, Jo YY, Lee JH, Kwak YL.

Källa‎: Anesthesiology 2011;115(5):929-37.

Indexerad‎: PubMed 22027622

DOI‎: 10.1097/ALN.0b013e318232004b

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22027622

Detection, evaluation, and management of preoperative anaemia in the elective orthopaedic surgical patient: NATA guidelines.

Goodnough LT, Maniatis A, Earnshaw P, Benoni G, Beris P, Bisbe E, Fergusson DA, Gombotz H, Habler O, Monk TG, Ozier Y, Slappendel R, Szpalski M.

Källa‎: Br J Anaesth 2011;106(1):13-22.

Indexerad‎: PubMed 21148637

DOI‎: 10.1093/bja/aeq361

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21148637

Effects of intravenous iron combined with low-dose recombinant human erythropoietin on transfusion requirements in iron-deficient patients undergoing bilateral total knee replacement arthroplasty.

Na HS, Shin SY, Hwang JY, Jeon YT, Kim CS, Do SH.

Källa‎: Transfusion 2011;51(1):118-24.

Indexerad‎: PubMed 20624257

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2010.02783.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20624257

The role of intravenous iron in anemia management and transfusion avoidance.

Auerbach M, Goodnough LT, Picard D, Maniatis A.

Källa‎: Transfusion 2008;48(5):988-1000.

Indexerad‎: PubMed 18346021

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2007.01633.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18346021


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.