Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Perioperativ vård

Resultat (ekonomiska)

Risk-adjusted clinical outcomes in patients enrolled in a bloodless program.

Frank SM, Wick EC, Dezern AE, Ness PM, Wasey JO, Pippa AC, Dackiw E, Resar LMS.

Källa‎: Transfusion 2014;54(10 Pt 2):2668-77.

Indexerad‎: PubMed 24942198

DOI‎: 10.1111/trf.12752

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24942198

Blood product conservation is associated with improved outcomes and reduced costs after cardiac surgery.

LaPar DJ, Crosby IK, Ailawadi G, Ad N, Choi E, Spiess BD, Rich JB, Kasirajan V, Fonner E Jr, Kron IL, Speir AM; Investigators for the Virginia Cardiac Surgery Quality Initiative.

Källa‎: J Thorac Cardiovasc Surg 2013;145(3):796-804.

Indexerad‎: PubMed 23414992

DOI‎: 10.1016/j.jtcvs.2012.12.041

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23414992

Randomized trial comparing packed red cell blood transfusion with and without leukocyte depletion for gastrointestinal surgery.

Tartter PI, Mohandas K, Azar P, Endres J, Kaplan J, Spivack M.

Källa‎: Am J Surg 1998;176(5):462-6.

Indexerad‎: PubMed 9874434

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9874434

Intra-operative cell salvage in South Africa: feasible, beneficial and economical.

Solomon L, von Rahden RP, Allorto NL.

Källa‎: S Afr Med J 2013;103(10):754-7.

Indexerad‎: PubMed 24079629

DOI‎: 10.7196/samj.7355

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24079629

Effective reduction of blood product use in a community teaching hospital: when less is more.

Politsmakher A, Doddapaneni V, Seeratan R, Dosik H.

Källa‎: Am J Med 2013;126(10):894-902.

Indexerad‎: PubMed 24054957

DOI‎: 10.1016/j.amjmed.2013.06.013

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24054957

Safety, cost savings, simplicity back broader use of bloodless surgery.

Mathias JM.

Källa‎: OR Manager 2013;29(5):1, 6, 8-9.

Indexerad‎: PubMed 23755462

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23755462

Economic considerations on transfusion medicine and patient blood management.

Hofmann A, Ozawa S, Farrugia A, Farmer SL, Shander A.

Källa‎: Best Pract Res Clin Anaesthesiol 2013;27(1):59-68.

Indexerad‎: PubMed 23590916

DOI‎: 10.1016/j.bpa.2013.02.001

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23590916

Tranexamic acid reduces blood loss and financial cost in primary total hip and knee replacement surgery.

Irisson E, Hémon Y, Pauly V, Parratte S, Argenson JN, Kerbaul F.

Källa‎: Orthop Traumatol Surg Res 2012;98(5):477-83.

Indexerad‎: PubMed 22854336

DOI‎: 10.1016/j.otsr.2012.05.002

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22854336

From blood transfusion to patient blood management: a new paradigm for patient care and cost assessment of blood transfusion practice.

Leahy MF, Mukhtar SA.

Källa‎: Intern Med J 2012;42(3):332-8.

Indexerad‎: PubMed 22432987

DOI‎: 10.1111/j.1445-5994.2012.02717.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22432987

The volume of returned red blood cells in a large blood salvage program: where does it all go?

Waters JH, Dyga RM, Waters JF, Yazer MH.

Källa‎: Transfusion 2011;51(10):2126-32.

Indexerad‎: PubMed 21985047

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2011.03111.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21985047

Effects of intravenous iron combined with low-dose recombinant human erythropoietin on transfusion requirements in iron-deficient patients undergoing bilateral total knee replacement arthroplasty.

Na HS, Shin SY, Hwang JY, Jeon YT, Kim CS, Do SH.

Källa‎: Transfusion 2011;51(1):118-24.

Indexerad‎: PubMed 20624257

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2010.02783.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20624257

Activity-based costs of blood transfusions in surgical patients at four hospitals.

Shander A, Hofmann A, Ozawa S, Theusinger OM, Gombotz H, Spahn DR.

Källa‎: Transfusion 2010;50(4):753-65.

Indexerad‎: PubMed 20003061

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2009.02518.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20003061

Prospective monitoring of plasma and platelet transfusions in a large teaching hospital results in significant cost reduction.

Sarode R, Refaai MA, Matevosyan K, Burner JD, Hampton S, Rutherford C.

Källa‎: Transfusion 2010;50(2):487-92.

Indexerad‎: PubMed 19804569

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2009.02413.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19804569

An economic analysis of costs associated with development of a cell salvage program.

Waters JR, Meier HH, Waters JH.

Källa‎: Anesth Analg 2007;104(4):869-75.

Indexerad‎: PubMed 17377098

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17377098

Cost-effectiveness of cell salvage and alternative methods of minimising perioperative allogeneic blood transfusion: a systematic review and economic model.

Davies L, Brown TJ, Haynes S, Payne K, Elliott RA, McCollum C.

Källa‎: Health Technol Assess 2006;10(44):1-228.

Indexerad‎: PubMed 17049141

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17049141


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.