Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Perioperativ vård

Resultat (kliniska)

Peri-operative blood transfusion increases length of hospital stay and number of postoperative complications in non-cardiac surgical patients.

Bower WF, Jin L, Underwood MJ, Lam YH, Lai PB.

Källa‎: Hong Kong Med J 2010;16(2):116-20.

Indexerad‎: PubMed 20354245

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20354245

Association between the use of blood components and the five-year mortality after liver transplant.

de Morais BS, Sanches MD, Ribeiro DD, Lima AS, de Abreu Ferrari TC, Duarte MM, Cançado GH.

Källa‎: Rev Bras Anestesiol 2011;61(3):286-92.

Indexerad‎: PubMed 21596188

DOI‎: 10.1016/S0034-7094(11)70034-4

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21596188

How good patient blood management leads to excellent outcomes in Jehovah's Witness patients undergoing cardiac surgery.

Emmert MY, Salzberg SP, Theusinger OM, Felix C, Plass A, Hoerstrup SP, Falk V, Gruenenfelder J.

Källa‎: Interact Cardiovasc Thorac Surg 2011;12(2):183-8.

Indexerad‎: PubMed 20829389

DOI‎: 10.1510/icvts.2010.242552

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20829389

Risk-adjusted clinical outcomes in patients enrolled in a bloodless program.

Frank SM, Wick EC, Dezern AE, Ness PM, Wasey JO, Pippa AC, Dackiw E, Resar LMS.

Källa‎: Transfusion 2014;54(10 Pt 2):2668-77.

Indexerad‎: PubMed 24942198

DOI‎: 10.1111/trf.12752

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24942198

The important role for intravenous iron in perioperative patient blood management in major abdominal surgery: a randomized controlled trial.

Froessler B, Palm P, Weber I, Hodyl NA, Singh R, Murphy EM

Källa‎: Ann Surg 2016;264(1):41-6.

Indexerad‎: PubMed 26817624

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26817624

Association between intraoperative blood transfusion and mortality and morbidity in patients undergoing noncardiac surgery.

Glance LG, Dick AW, Mukamel DB, Fleming FJ, Zollo RA, Wissler R, Salloum R, Meredith UW, Osler TM.

Källa‎: Anesthesiology 2011;114(2):283-292.

Indexerad‎: PubMed 21239971

DOI‎: 10.1097/ALN.0b013e3182054d06

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21239971

Restrictive blood transfusion practices are associated with improved patient outcomes.

Goodnough LT, Maggio P, Hadhazy E, Shieh L, Hernandez-Boussard T, Khari P, Shah N.

Källa‎: Transfusion 2014;54(10 Pt 2):2753-9.

Indexerad‎: PubMed 24995770

DOI‎: 10.1111/trf.12723

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24995770

Intraoperative cardiac arrests in adults undergoing noncardiac surgery: incidence, risk factors, and survival outcome.

Goswami S, Brady JE, Jordan DA, Li G.

Källa‎: Anesthesiology 2012;117(5):1018-26.

Indexerad‎: PubMed 23042223

DOI‎: 10.1097/ALN.0b013e31827005e9

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23042223

"Bloodless" neurosurgery among Jehovah's Witnesses: a comparison with matched concurrent controls.

Hardesty DA, Doerfler S, Sandhu S, Whitmore RG, Ford P, Rushton S, LeRoux PD

Källa‎: World Neurosurg 2017;97:132-9.

Indexerad‎: PubMed 27641256

DOI‎: 10.1016/j.wneu.2016.09.028

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27641256

Review article: Risks of anemia and related management strategies: can perioperative blood management improve patient safety?

Hare GM, Freedman J, David Mazer C.

Källa‎: Can J Anaesth 2013;60(2):168-175.

Indexerad‎: PubMed 23354944

DOI‎: 10.1007/s12630-012-9861-y

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23354944

Cardiac surgery in Jehovah's Witness patients: ten-year experience.

Jassar AS, Ford PA, Haber HL, Isidro A, Swain JD, Bavaria JE, Bridges CR.

Källa‎: Ann Thorac Surg 2012;93(1):19-25.

Indexerad‎: PubMed 21978873

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2011.06.029

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21978873

The impact of blood conservation on outcomes in cardiac surgery: is it safe and effective?

Moskowitz DM, McCullough JN, Shander A, Klein JJ, Bodian CA, Goldweit RS, Ergin MA.

Källa‎: Ann Thorac Surg 2010;90(2):451-8.

Indexerad‎: PubMed 20667328

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2010.04.089

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20667328

Outcome of patients who refuse transfusion after cardiac surgery: a natural experiment with severe blood conservation.

Pattakos G, Koch CG, Brizzio ME, Batizy LH, Sabik JF, Blackstone EH, Lauer MS.

Källa‎: Arch Intern Med 2012;172(15):1154-60.

Indexerad‎: PubMed 22751620

DOI‎: 10.1001/archinternmed.2012.2449

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22751620

Randomized, double-blinded, placebo-controlled trial of fibrinogen concentrate supplementation after complex cardiac surgery.

Ranucci M, Baryshnikova E, Crapelli GB, Rahe-Meyer N, Menicanti L, Frigiola A; Surgical Clinical Outcome REsearch (SCORE) Group.

Källa‎: J Am Heart Assoc 2015;4(6):e002066.

Indexerad‎: PubMed 26037084

DOI‎: 10.1161/JAHA.115.002066

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26037084

Health care-associated infection after red blood cell transfusion: a systematic review and meta-analysis.

Rohde JM, Dimcheff DE, Blumberg N, Saint S, Langa KM, Kuhn L, Hickner A, Rogers MA.

Källa‎: JAMA 2014;311(13):1317-26.

Indexerad‎: PubMed 24691607

DOI‎: 10.1001/jama.2014.2726

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24691607

Trends in red blood cell transfusion and 30-day mortality among hospitalized patients.

Roubinian NH, Escobar GJ, Liu V, Swain BE, Gardner MN, Kipnis P, Triulzi DJ, Gottschall JL, Wu Y, Carson JL, Kleinman SH, Murphy EL; NHLBI Recipient Epidemiology and Donor Evaluation Study (REDS-III).

Källa‎: Transfusion 2014;54(10 Pt 2):2678-86.

Indexerad‎: PubMed 25135770

DOI‎: 10.1111/trf.12825

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25135770

Impact of more restrictive blood transfusion strategies on clinical outcomes: a meta-analysis and systematic review.

Salpeter SR, Buckley JS, Chatterjee S.

Källa‎: Am J Med 2014;127(2):124-131.e3.

Indexerad‎: PubMed 24331453

DOI‎: 10.1016/j.amjmed.2013.09.017

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24331453


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.