Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Perioperativ vård

Optimering av patientens anemitolerans

Pillar III—optimisation of anaemia tolerance.

Meier J, Gombotz H.

Källa‎: Best Pract Res Clin Anaesthesiol 2013;27(1):111-9.

Indexerad‎: PubMed 23590920

DOI‎: 10.1016/j.bpa.2013.02.005

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23590920

Prophylactic hypothermia and neuromuscular blockade to limit myocardial oxygen demand in a critically anemic Jehovah's Witness after emergency surgery.

Klein MJ, Carter TI, Smith MC, Wong J, Sugiyama G.

Källa‎: J Surg Case Rep 2014;2014(12).

Indexerad‎: PubMed 25487373

DOI‎: 10.1093/jscr/rju135

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25487373

Transfusion-free management of gastrointestinal bleeding: the experience of a Bloodless Institute.

Sharma P, Barajas FJ, Krishnamoorthy P, Campo LM, Blumenthal E, Spinnell M.

Källa‎: J Clin Gastroenterol 2015;49(3):206-11.

Indexerad‎: PubMed 25144897

DOI‎: 10.1097/MCG.0000000000000200

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25144897

The influence of volume management on outcome.

Bagshaw SM, Bellomo R.

Källa‎: Curr Opin Crit Care 2007;13(5):541-8.

Indexerad‎: PubMed 17762233

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17762233

Norepinephrine increases tolerance to acute anemia.

Meier J, Pape A, Loniewska D, Lauscher P, Kertscho H, Zwissler B, Habler O.

Källa‎: Crit Care Med 2007;35(6):1484-92.

Indexerad‎: PubMed 17452931

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17452931

Hyperoxic ventilation at the critical haematocrit.

Kemming GI, Meisner FG, Kleen M, Meier JM, Tillmanns J, Hutter JW, Wojtczyk CJ, Packert KB, Bottino D, Habler OP.

Källa‎: Resuscitation 2003;56(3):289-97.

Indexerad‎: PubMed 12628560

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12628560

Hyperbaric oxygen reverses organ dysfunction in severe anemia.

Greensmith JE.

Källa‎: Anesthesiology 2000;93(4):1149-52.

Indexerad‎: PubMed 11020776

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11020776


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.