Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Perioperativ vård

Olika tekniker kombineras/Interdisciplinärt samarbete/Ett individbaserat förhållningssätt

Bloodless medicine: what to do when you can't transfuse.

Resar LMS, Frank SM.

Källa‎: Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2014;2014(1):553-8.

Indexerad‎: PubMed 25696910

DOI‎: 10.1182/asheducation-2014.1.553

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25696910

2011 update to the Society of Thoracic Surgeons and the Society of Cardiovascular Anesthesiologists blood conservation clinical practice guidelines.

Society of Thoracic Surgeons Blood Conservation Guideline Task Force, Ferraris VA, Brown JR, Despotis GJ, Hammon JW, Reece TB, Saha SP, Song HK, Clough ER; Society of Cardiovascular Anesthesiologists Special Task Force on Blood Transfusion, Shore-Lesserson LJ, Goodnough LT, Mazer CD, Shander A, Stafford-Smith M, Waters J; International Consortium for Evidence Based Perfusion, Baker RA, Dickinson TA, FitzGerald DJ, Likosky DS, Shann KG.

Källa‎: Ann Thorac Surg 2011;91(3):944-82.

Indexerad‎: PubMed 21353044

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2010.11.078

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21353044

Bloodless surgery in geriatric surgery.

Guarino S, Di Matteo F, Sorrenti S, Greco R, Nardi M, Favoriti P, De Antoni E, Filippini A, Catania A.

Källa‎: Int J Surg 2014;12 Suppl 2:S82-5.

Indexerad‎: PubMed 25183638

DOI‎: 10.1016/j.ijsu.2014.08.374

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25183638

Preparing a Jehovah's Witness for major elective surgery.

Cooper L, Ford K, Miller E.

Källa‎: BMJ 2013;346:f1588.

Indexerad‎: PubMed 23493825

DOI‎: 10.1136/bmj.f1588

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23493825

Patient blood management in Europe.

Shander A, Van Aken H, Colomina MJ, Gombotz H, Hofmann A, Krauspe R, Lasocki S, Richards T, Slappendel R, Spahn DR.

Källa‎: Br J Anaesth 2012;109(1):55-68.

Indexerad‎: PubMed 22628393

DOI‎: 10.1093/bja/aes139

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22628393

Update on blood conservation for cardiac surgery.

Nalla BP, Freedman J, Hare GM, Mazer CD.

Källa‎: J Cardiothorac Vasc Anesth 2012;26(1):117-33.

Indexerad‎: PubMed 22000983

DOI‎: 10.1053/j.jvca.2011.07.024

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22000983

Blood management programs: a clinical and administrative model with program implementation strategies.

Tokin C, Almeda J, Jain S, Kim J, Henderson R, Nadim M, Sher L, Selby RR.

Källa‎: Perm J 2009;13(1):18-28.

Indexerad‎: PubMed 21373242

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21373242

Aortic arch replacement and elephant trunk procedure: an interdisciplinary approach to surgical reconstruction, perfusion strategies and blood management.

McKay C, Allen P, Jones PM, Chu MW.

Källa‎: Perfusion 2010;25(6):369-79.

Indexerad‎: PubMed 20739351

DOI‎: 10.1177/0267659110381664

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20739351

The perfusionist's role in a collaborative multidisciplinary approach to blood transfusion reduction in cardiac surgery.

Zelinka ES, Brevig J, McDonald J, Jin R.

Källa‎: J Extra Corpor Technol 2010;42(1):45-51.

Indexerad‎: PubMed 20437791

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20437791

Allogeneic blood transfusion reduction by risk-based protocol in total joint arthroplasty.

Rashiq S, Jamieson-Lega K, Komarinski C, Nahirniak S, Zinyk L, Finegan B.

Källa‎: Can J Anaesth 2010;57(4):343-9.

Indexerad‎: PubMed 20099050

DOI‎: 10.1007/s12630-010-9270-z

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20099050

Anesthetic management for ascending aorta replacement in a patient who refused autologous transfusion for religious reasons.

Obara S, Nakagawa M, Takahashi S, Akatu M, Isosu T, Murakawa M.

Källa‎: J Anesth 2009;23(3):436-8.

Indexerad‎: PubMed 19685130

DOI‎: 10.1007/s00540-009-0764-1

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19685130

Anesthesia management of a Jehovah's Witness patient with pheochromocytoma undergoing off pump coronary artery bypass graft surgery—a case report.

Kaddoum RN, Yu J, Wang H, Chidiac EJ.

Källa‎: Middle East J Anesthesiol 2008;19(5):1099-104.

Indexerad‎: PubMed 18637609

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18637609

Thoraco-abdominal aneurysm repair in a Jehovah's Witness: maximising blood conservation.

Rahman IA, Hoth T, Doughty H, Bonser RS.

Källa‎: Perfusion 2007;22(5):363-4.

Indexerad‎: PubMed 18416223

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18416223


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.