Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Perioperativ vård

Upprätthållande av normotermi

Intraoperative core temperature patterns, transfusion requirement, and hospital duration in patients warmed with forced air.

Sun Z, Honar H, Sessler DI, Dalton JE, Yang D, Panjasawatwong K, Deroee AF, Salmasi V, Saager L, Kurz A.

Källa‎: Anesthesiology 2015 Feb;122(2):276-85.

Indexerad‎: PubMed 25603202

DOI‎: 10.1097/ALN.0000000000000551

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25603202

Mild hypothermia increases blood loss and transfusion requirements during total hip arthroplasty.

Schmied H, Kurz A, Sessler DI, Kozek S, Reiter A.

Källa‎: Lancet 1996;347(8997):289-92.

Indexerad‎: PubMed 8569362

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8569362

Effectiveness of strategies for the management and/or prevention of hypothermia within the adult perioperative environment.

Moola S, Lockwood C.

Källa‎: Int J Evid Based Healthc 2011;9(4):337-45.

Indexerad‎: PubMed 22093385

DOI‎: 10.1111/j.1744-1609.2011.00227.x

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22093385

The effects of mild perioperative hypothermia on blood loss and transfusion requirement.

Rajagopalan S, Mascha E, Na J, Sessler DI.

Källa‎: Anesthesiology 2008;108(1):71-7.

Indexerad‎: PubMed 18156884

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18156884

Randomized clinical trial of perioperative systemic warming in major elective abdominal surgery.

Wong PF, Kumar S, Bohra A, Whetter D, Leaper DJ.

Källa‎: Br J Surg 2007;94(4):421-6.

Indexerad‎: PubMed 17380549

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17380549

A systematic review of intraoperative warming to prevent postoperative complications.

Scott EM, Buckland R.

Källa‎: AORN J 2006;83(5):1090-104, 1107-13.

Indexerad‎: PubMed 16722286

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16722286

Influence of body core temperature on blood loss and transfusion requirements during off-pump coronary artery bypass grafting: A comparison of 3 warming systems.

Hofer CK, Worn M, Tavakoli R, Sander L, Maloigne M, Klaghofer R, Zollinger A.

Källa‎: J Thorac Cardiovasc Surg 2005;129(4):838-43.

Indexerad‎: PubMed 15821652

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15821652

Aggressive warming reduces blood loss during hip arthroplasty.

Winkler M, Akça O, Birkenberg B, Hetz H, Scheck T, Arkiliç CF, Kabon B, Marker E, Grübl A, Czepan R, Greher M, Goll V, Gottsauner-Wolf F, Kurz A, Sessler DI.

Källa‎: Anesth Analg 2000;91(4):978-84.

Indexerad‎: PubMed 11004060

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11004060


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.